Kertészet korszerűsítése pályázat

Fontos, hogy csak olyanok pályázhatnak akiknek az előző évi (2017-es) árbevételük 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, és legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Pályázók köre:

 • mezőgazdasági termelők
 • mezőgazdasági termelők csoportja
 • fiatal mezőgazdasági termelők

Támogatás fajtája:

 • vissza nem térítendő támogatás,

 • kamattámogatás

 • illetve ezek kombinációja,

egyéb forrásból kapcsolódhat hozzá:

 • kedvezményes hitel,

 • kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

 • illetve ezek kombinációja,

Előleg max. az igényelt támogatás 50%-ig vehető igénybe

Támogatás intenzitása:

40-60%-ig a pályázó személye és a megvalósítás helyszíne szerint.

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végigvittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Igényelhető támogatás:

 • egyéni pályázat esetében legfeljebb 500 millió Ft
 • kollektív beruházás esetén legfeljebb 1 milliárd Ft

Elszámolható költség típusok:

 1. épület, építmény, létesítmény építési vagy fejlesztési költsége
 2. gépek és berendezések beszerzési költsége
 3. és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költsége (pl. tervezési-, tanácsadói díjak, hatósági eljárások díja, stb)
 4. immateriális beruházások (számítógépes szoftverek vásárlása-, fejlesztése, licencek, stb.)
 5. ingatlan vásárlás (max. 2%-a lehet a teljes költségeknek!)
 6. mezőgazdasági üzemen belüli infrastruktúra fejlesztés

Ezen belül konkrétan elszámolható:

 • építéssel járó állattartási technológia kialakítása
 • építéssel nem járó állattartási eszköz, technológia beszerzés
 • energiahatékonyság javítás   (napelem, napkollektor, biomassza üzem)
 • trágyakezelés és komposztálás eszközeinek, a kiszolgáló infrastruktúrának, a trágyaelhelyezés és kijuttatás eszközeinek beszerzése és felújítása
 • a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának megerősítése, fejlesztése

Nyertes pályázat esetén feltétel a foglalkoztatotti létszám fenntartása!

Pályázat elbírálásának módja:

A nyertes pályázatok kiválasztása standard eljárás (pontozásos rangsor állítás) szerint történik a mérlegelési szempontok alapján.

Pályázat beadásának időpontja:

2018 ősz/tél