Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

VP5-8.6.1-17

Előminősítést kérek

A felhívás célja

A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.

A rendelkezésre álló forrás, támogatás mértéke:

 • a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése – keretösszege: 2,66 milliárd Ft.

 • a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése – keretösszege: 1,35 milliárd Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
a fenti fókuszterületi megosztás szerint 4,00 milliárd Ft.

Maximálisan igényelhető támogatás, projektenként:
100 millió Ft

Támogatási intenzitás: KMR régióban 40%
KMR régión kívül 50%

Önállóan támogatható tevékenységek:

Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében (csatolt dokumentum) felsorolt gépek, eszközök beszerzése:

 • I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése

 • II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése

 • III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

4.számú melléklet

Nem támogatható tevékenységek:

 • Építéssel járó tevékenységek

Támogatást igénylők köre:

Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

– jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók 

 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és

 • Amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1- jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és

 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

–  vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások), 

 • amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és

 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki.

Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

– az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,

 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és

 • amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1- jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és

 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

– vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és

 • amelyek igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és

 • a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.

Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

– az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,

 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és

 • Amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1- jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és

 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

– vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások, 

 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és

 • amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel

Díjmentes előminősítés igénylése!

A támogatási kérelmek benyújtására még további 2 szakaszban van lehetőség az alábbi időpontokig:

 • 2017. szeptember 4.

 • 2017. december 4.