A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
(pályázat cégek számára)
GINOP-1.2.8-20 VEKOP-1.2.6-20

VEKOP-1.2.6-20 pályázat

A vállalkozásoknak rendszerint újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük. A hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások termelékenység, emberi erőforrás és digitális felkészültség tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól.

A felhívásnak köszönhetően lehetőségük adódik fejlődésre, termelékenységük növelésére, technológiai megújulásra és a koronavírus gazdasági hatásainak leküzdésére.

Kik igényelhetik a támogatást?

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel

 • adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő

 • magyarországi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek, egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • új eszközök, gépek beszerzése

 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (ide tartozik az automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák, folyamatautomatizálási eszközök és szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, a robottechnológia alkalmazása és az intelligens gyártás megoldások beszerzése)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • információs technológia-fejlesztés

 • új eszközök, gépek, technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how és immateriális javak beszerzése

 • a vállalkozói tevékenységgel összefüggő ingatlannal kapcsolatos beruházás – bővítés, átalakítás, korszerűsítés

 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

 • a vállalat és a munkavállalók fejlődéséhez szükséges képzés

 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása gazdasági-termelési folyamatok esetén

 • általános rezsi költségek

 • ingatlan bérlés

 • forgóeszköz vásárlás

A támogatás összege 5 millió – 153,5 millió Ft

Nem támogatható tevékenységek:

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása

 • bányászati tevékenység

 • kokszgyártás; vegyi anyag, termék gyártása

 • vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 • hajógyártás vagy szabadidő-, sporthajó gyártása

 • ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

 • mezőgazdasági termelés, ugyanakkor nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.

 • szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés

 • épületenergetikai fejlesztés akkor, ha az ingatlan a kérelem benyújtásakor lakáscélú ingatlannak minősül és lakhatás célú fejlesztés valósulna meg

 • jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése

 • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése

 • továbbá a napelem, ha palafedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

 • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése

A támogatás mértéke, a pályázat keretösszege:

Ez egy speciális támogatás, ahol a pályázó első körben visszatérítendő támogatásban részesül és a támogatott projekt megfelelő teljesítése esetén az egy éves fenntartási időszakot követően részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá alakítható.

Budapesten és Pest megyében:

0 milliárd Ft

azaz várhatóan 750-1000 támogatott pályázat

Pest megyén kívül:

0 milliárd Ft

azaz várhatóan 1300-1600 támogatott pályázat

Támogatás intenzitás:

70 %

Kötelező vállalások:

Mint minden támogatás esetében, így ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.
 • fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig.

A támogatás összegét a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől

A pályázat benyújtási határideje

A pályázat Budapesten és Pest megyében is elérhető, ahol nagyjából 10 éve nem volt hasonló jellegű pályázat.

 

Jelentős túljelentkezés miatt 2020. június 19-től a kérelmek fogadása átmenetileg szünetel! 

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.

 • Az elszámolható költségek meghaladják legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.

 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül.

 • A vállalkozás fejlesztési igénye mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, ugyanakkor nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.

  1. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.
 • A Magyar Multi Program II., III. vagy IV. felhívások keretében támogatási kérelmet nyújtott be.

 • A megvalósulási helyszín 2020. április 30-a után került bejegyzésre.

 • A megvalósulási helyszín nem alkalmas a projekt megvalósítására.

 • A támogatást igénylő több megvalósítási helyszínt jelöl meg.

 • A megvásárolt eszközök együttesen sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére.

 • A pályázó a nem támogatható tevékenységek valamelyikére nyújtana be kérelmet.

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végig vittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Az alábbi mezők kitöltésével kérhet díjmentes felmérést, amely megmutatja, mekkora eséllyel indulna a pályázaton.