Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis és középvállalkozásoknak

GINOP-4.1.3-19

Felhívás célja

A Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Az igényelhető támogatás összege és formája: 1.5 millió Ft – 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Kik pályázhatnak?

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel (tehát 2016. január 1. előtt alapított vállalkozások);

 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó 1 lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (összességében legalább 180 nap foglalkoztatás fogadható el);

 • amelyek magyarországi székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek;

 • amelyek jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, Kft, Rt, KKt, Bt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe.

Mire lehet pályázni?

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából, az alábbiak szerint:

 • a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100 %-ának fedezésére;

 • minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményig;

 • kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén történő elhelyezéssel (pala fedésű tetőszerkezetre nem támogatott a telepítés).

Díjmentes előminősítés igénylése!

Főbb kizáró okok

 • a beadott projektjének az összköltsége meghaladja a 2018-as árbevételének a felét (tehát minimum 3 millió Ft bevétel szükséges);

 • a tervezett projektjének az összköltsége meghaladja a 2018-as év személyi jellegű kifizetéseinek összegét (bruttó bér és járulékok). Azonban amely vállalkozásnak volt egy minimálbéres, 8 órás alkalmazottja, 2.163.000 Ft-ra pályázhat.;

 • ha a megvalósítási helyszínen már napelemes rendszer működik (bővítés vagy csere nem támogatott);

 • amennyiben a fejlesztés lakás/lakhatás célú ingatlanon valósulna meg (a tulajdoni lap szerint);

 • egyéni vállalkozók nem pályázhatnak

 • magánszemélyek nem pályázhatnak

Fenntartási kötelezettség: A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

Elszámolható költségek

A napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége. A pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségre megkezdheti a beruházást, azonban a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.

A támogatás intenzitása

100 % (a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül elbírálásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből fizetendő)

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. (A budapesti és Pest megyei beruházások nem támogathatók)

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A támogatói okirat jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapban.

Benyújtási időszak:

 1. június 17. – 2020. szeptember 30.

A benyújtására forráskimerülésig lesz lehetőség és a pályázatok beérkezési sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eddigi tapasztalatok alapján a pályázat benyújtási időszaka 1 és 10 nap közé tehető.

Előminősítést kérek