FOGALOMJEGYZÉK

Az alábbiakban egy kis fogalomtárat gyűjtöttünk össze azoknak akik szeretnék egy kicsit jobban beleásni magukat a pályázati rendszerekbe:

Ezt a fogalmat nagyon gyakran lehet hallani a pályázatokkal kapcsolatban és valóban olyan pénzügyi forrást jelent, amiket egyszeri támogatásként például egy fejlesztés kapcsán megkapunk, és utána nem kell vissza fizetni. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek osztogatják, és semmit nem kell megígérni, betartani ennek kapcsán. Általánosságban lehet azt mondani, hogy ezeknek a támogatásoknak a főbb átfogó céljai a foglalkoztatás bővítése és a gazdasági fejlődés fellendítése.

Ez egy nagyon fontos fogalom, amivel sajnos sok pályázni akaró nincs teljesen tisztában. Az Új Széchenyi Terv keretein belül megjelenő pályázatok szinte kivétel nélkül ebbe a kategóriába esnek. Ez azt jelenti, hogy a megnyert támogatás után a pályázó nem kapja meg azonnal az egész megnyert összeget, csak a projekt (vagy egy része) megvalósítása után nyújthat be a támogató szervezethez kifizetési kérelmet. Viszont ha valakinek problémát okoz, hogy ezt a részt úgymond előfinanszírozza, abban az esetben ezt az összeget akár egy rövid lejáratú Támogatást megelőző vagy Önrész kiegészítő hitellel is meg lehet oldani.
Ami a mi véleményünket illeti ezzel kapcsolatban, egyértelműen az, hogy érdemes egy minimum 1-2 de inkább 5éves tervel rendelkezni a vállalkozás jövőjét és fejlesztéseket illetően. Ezzel a tervel pedig érdemes leülni egy pályázatíróval aki meg tudja mondani, hogy mi az amit egyenlőre semmi képen nem érdemes saját pénzből kifizetni mert könnyedén megfinanszírozható a 20-100%-ig pályázat útján is. Ezek a pénzek azért vannak, hogy a vállalkozásokat segítség és egyedül rajtunk múlik, hogy igénybe vesszük vagy nem.

A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.
Bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. új gép beszerzése és használt gépbeszerzése). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenység-típusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.
Az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése – a Pályázó által elkövetett – valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében.
Eljárásrend alatt jelen összefüggésben a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának, illetve a Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük.
Az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól független szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének ellenőrzéséért felel.
A Pályázó részéről a számlavezető pénzintézetéhez intézett olyan nyilatkozat, amelyben a Pályázó a pénzintézetet felhatalmazza arra, hogy a Támogatási Szerződés nem-teljesítése vagy hibás teljesítése esetén a támogató azonnali beszedési megbízás útján történő igényérvényesítését teljesítse.
Valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.
A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlannak igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyéül szolgáló ingatlannal kapcsolatban igénynek minősül különösen:

• elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, kivéve,

– ha az elővásárlási, vételi jog az ingatlant terhelő jelzálogjoghoz kapcsolódik
– ha a Pályázó olyan visszavásárlási joggal terhelt ingatlanon kívánja
megvalósítani a projektet, amelynek tulajdonjogát települési önkormányzat beépítési, fejlesztési a kötelezettséggel ruházta át a Pályázó részére, és ennek biztosítására kötötte ki visszavásárlási jogát;
végrehajtási jog;
• a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;
• bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás;
• bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom;
elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve, ha a
fejlesztéssel létrehozandó épületre az építésügyi korlátozás nem vonatkozik
• kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye, kivéve, ha a
fejlesztéssel kapcsolatos telekterület bővítését célozza;
• árverés, nyilvános pályázat kitűzésének ténye;
• zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés;
• tulajdonjog fenntartással történő eladás;
• az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;
• jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós
környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.

Információs és Kommunikációs – röviden info-kommunikációs – Technológia
Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) körébe sorolható minden olyanszámítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás, és szolgáltatás, amelyek a tanítási, tanulási folyamatba bevonásra, felhasználásra kerülnek.