2016. október 24-től adható be az idei év egyik legjobb paraméterekkel megnyíló vidékfejlesztéses pályázata.

 

 

 

A 2014-2020-as vidékfejlesztési programban új pályázatként megjelenő kiírás, olyan mezőgazdasági vállalkozóknak, gazdáknak nyújt 12,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást. 

A pályázat egyik fő alapfeltétele az, hogy a jelentkező életvitelszerű tartózkodási helye a pályázat benyújtását megelőző év január 1. előtt (2015.január 1.) 10.000 fő alatti településen kellett lennie.

A támogatott tevékenység pedig szinte bármi lehet, a falusi vendéglátás/szálláshelytől kezdve a építőipari vállalkozásig.

 

 

A támogatás célja

A vidéki térségekben (10.000 fő alatti településen) élő, mezőgazdasággal foglalkozó gazdák, vállalkozások pályázhatnak új tevékenység elindítására.

Az új tevékenység a több lábon állást támogatja és kifejezetten nem mezőgazdasági tevékenységnek kell lennie (pl. vidéki turizmus, szálláshely kialakítás). Az olyan vállalkozások, gazdák akiknek a bevételének min. 50%-a mezőgazdasági termelő tevékenységből származott az előző éveben, 12,5 milliós Ft-os szabadfelhasználású vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek.

A pályázat támogat minden olyan vállalkozói tevékenység elindítását, ami nem mezőgazdasági termelő tevékenység. A pályázat célja különböző szükségleteket kiszolgáló árutermelő, illetve szolgáltató mikro-vállalkozások indításának támogatása. Fő területek pl. a különböző kisipari tevékenységek, vagy turisztikai szolgáltatás nyújtása, illetve vidéki turizmussal kapcsolatos fejlesztések.

 

A támogatás jellege, mértéke

Igényelhető támogatás: 40.000 euró (kb. 12,5 millió Ft)

Jelen pályázat, szinte egyedüli pályázatként előfinanszírozott, azaz olyan vissza nem térítendő támogatás, melynek 75%-át a pályázók előre megkapják (közel 10 millió Ft-ot), amit nyerést követően saját belátásuk szerint fordíthatnak, frissen alapított vállalkozásuk fejlesztésére. A maradék 25%-ot pedig a 3. évben hívhatják le a nyertes pályázók. A támogatás összege szabadon felhasználható!

Leginkább a „Fiatal gazda” pályázathoz hasonlítható, azzal a nagy különbséggel, hogy itt nem támogatott a mezőgazdasági termelés.

 

 

 A támogatás igénybevételének feltételei

Jelen támogatása csak és kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:

  • a támogatást igénylő székhelye/lakcíme kistelepülésen* van, minimum a pályázat benyújtását megelőző január 1-ét megelőzően, tehát 2015. január 1-ét megelőzően ilyen településen volt a lakcíme
  • a pályázó aktív mezőgazdasági termelő, és az utolsó teljes lezárt üzleti éve alapján, a bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági árbevételből származik
  • rendelkezik MVH ügyfél-azonosítóval (ebben tudunk segíteni és megszerezhető a beadásig)
  • a pályázatból finanszírozni kívánt beruházás is ebben a térségben valósul meg
  • a benyújtott pályázathoz tartozó üzleti-, pénzügyi tervben meggyőzően bemutatja leendő vállalkozása életképességét, jövedelmezőségét, a fejlesztés mérföldköveit

 

Kötelező vállalások

Mint minden vissza nem térítendő támogatás esetében ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni a pályázóknak. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

  • a támogatói döntést követő 9 hónapon belül el kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását
  • a megvalósítási időszak 4. évében a kifizetett jövedelem (pl. saját fizetés) mértéke eléri az előző évi bérminimum mértékét (kb. 1,5 millió Ft)

 

A pályázati értékelése

A pályázatok értékelése és bírálata standard eljárásban történik, azaz a beérkezett pályázatokat lepontozzák, és az elért összpontszám alapján sorrendet állítanak fel köztük. Várhatóan a beérkezett pályázatok közül a legjobb 40-50% részesül támogatásban.

A szerezhető pontszámok nagyobb része az üzleti és pénzügyi terv kidolgozottságán és minőségén múlik, a kisebb felét azonban a pályázó a személyes paramétereivel hozza, vagy nem hozza.

A pályázat népszerűség miatt mindenkinek azt javasoljuk, hogy egy előminősítés keretében mérjék fel a reális esélyüket, mert ha a „hozott” pontok nem érnek el egy bizonyos szintet akkor nem érdemes időt és pénzt fordítani a pályázati folyamatba.

 

A pályázati keretösszeg

13,85 milliárd Ft

 

A pályázati anyag benyújtásának határideje

A pályázat megjelenése már megtörtént és a beadás időpontja pedig 2016. október 24-től november 24-ig tart, ezért aki élni szeretne a támogatás adta lehetőségekkel az utolsó pillanatban van.