Módosítások a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése – GINOP-8.3.5-18- felhívásban! Kedvezőbb feltételek és magasabb hitelösszeg a módosításoknak köszönhetően a GINOP-8.3.5-18 felhívásban. 2020.06.12-ei dátummal a program keretösszege 98,31 milliárd Ft-ról 230,076 milliárd Ft-ra nő! 

A beruházási célú 0%-os hitelek esetében a keretösszeg 161,673 milliárd Forintra nőtt.

Ezen kívül az alábbi új feltételeket érdemes tanulmányozni:

 • Az igényelhető összeg nem haladhatja meg a kérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét, több kérelem benyújtása esetében pedig együttesen vizsgálandó.
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 5%-a, a 61/2020 (III.23.) számú kormányrendelet 1.§ (8) és (10) bekezdésében meghatározott ágazatok esetében, egyéb esetben 10%-a. Arról, hogy mi tartozik ebbe a kategóriába, itt talál bővebb információt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000061.kor
 • A rendelkezésre tartási idő a Kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben egyszer, 6 hónappal meghosszabbítható.
 • A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.
 • A Projekt megvalósítását a szerződéskötést követő 12 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.
 • Pontosításra, illetve kiegészítésre került a nem elszámolható költségek köre, az 1. sz. mellékletből a 7309, 7310, 7311, 7611 VTSZ szám törlésre került.

A forgóeszköz célú 0%-os hitelek esetében a keretösszeg 68,403 milliárd Forintra nőtt.

Célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása, amelyekre a Termékleírás alapján a költségek elszámolhatók.

Az alábbi feltételekben történt változtatás:

 • Az igényelhető összeg minimum 1 millió Ft – maximum 300 millió Ft.
 • Az igényelt összeg nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%át.
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.
 • A futamidő maximum 60 hónap, rendelkezésre tartási idő illetve türelmi idő 12 hónap, a megvalósítás határideje 12 hónap.
 • Termelő vállalkozások esetén a működési költségek maximális aránya az összes elszámolható költségre vetítve 50%-os mértékű lehet.
 • 25 millió Ft hitelösszegig elégséges a többségi természetes személy tulajdonos(ok) készfizető kezességvállalása biztosítékként.
Bővebb információ erről a pályázatról

A kérelmek benyújtási határideje 2020.12.31-ig meghosszabbításra került.