Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása gazdáknak.

50 millió Ft vissza nem térítendő támogatás! 

(VP6-6.4.1.-16)

Előminősítést kérek

A támogatás célja

A támogatás a vidéki térségekben a mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében a gazdasági több lábon állás erősítését célozza.

A pályázat támogat minden olyan fejlesztést szolgáló beruházást, ami nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató vagy nem mezőgazdasági élelmiszer feldolgozást célzó tevékenység.

A felhívás további célja a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, a tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések támogatása, a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A támogatás jellege, mértéke

A pályázati keretösszeg 35,94 Mrd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke 160.000 euró (max. 50 millió Ft).

Maximum alaptámogatási intenzitás: 50%

Az intenzitás mértéke megnövekedhet a fejlesztés helye szerinti település besorolásától függően:

 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%

 • 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

A támogatás igénybevételének feltételei

Jelen támogatása csak és kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázó az alábbi feltételek egyikének megfelel:

Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

Támogatható tevékenységek

 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. vagy 10. számú mellékletben felsorolt településen van;

 • a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékleteben szereplő településen található;

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;

Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.

Kizáró tényezők

Nem nyújtható támogatás azoknak, akikre a lenti felsorolásból bármelyik igaz:

 • Aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

 • A VP- 19… (LEADER) keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan.

 • Az a kedvezményezett, aki „Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, VP6-6.2.1-16 felhívás keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan.

 • Aki támogatást nyert a GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása, valamint a GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása címen;

 • Aki támogatást nyert a VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása címen.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: legalább egy beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elődleges mezőgazdasági termeléshez:

 • falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése;

 • új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal;

 • falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódo új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig;

 • a felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék -, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések , árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése ( kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt);

  11. számú melléklet letöltése

Egyéb tevékenységek a teljesség igénye nélkül:

 • gépjavítás, -szerelés

 • nyomdaipar

 • üveggyártás

 • bútor, irodabútor gyártás

 • ruha- és cipőgyártás

 • szőnyegszövés

 • ékszerkészítés

Kötelező vállalások:

A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • Mérföldkövek tervezése a végrehajtás ütemezéséhez kapcsolódóan (legalább 1 legfeljebb 4)

 • A projekt fizikai befejezése legfeljebb 24 hónap áll majd rendelkezésre

 • A projekt megvalósításának helyszíne vidéki térségben kell, hogy történjen

A pályázat értékelése

A pályázatok értékelése és bírálata standard eljárásban történik, azaz a beérkezett pályázatokat lepontozzák, és az elért összpontszám alapján sorrendet állítanak fel köztük. Várhatóan a beérkezett pályázatok közül a legjobb 20-30% részesül támogatásban.

A szerezhető pontszámok nagyobb része az üzleti és pénzügyi terv kidolgozottságán és minőségén múlik, a kisebb felét azonban a pályázó a személyes paramétereivel hozza, vagy nem hozza.

Díjmentes előminősítés igénylése!

A pályázati anyag benyújtásának határideje

 • A pályázat benyújtásának kezdete 2017. április 18-tól várható, amire az első szakasznál 2019. 04. 23-áig lesz lehetőség.

 • Jelenleg a pályázat beadása fel van függesztve.

Fogalmak:

* kistelepülések: az Önt érintő konkrét településsel kapcsolatban érdeklődjön kollégánknál, de a 10.000 fő alatti települések, a tanyás térségek nagy része ide tartozik