Vidéki térségeink népességeltartó és megtartó képességének javítása a kormány Nemzeti Vidékstratégiai Programjának célja – hangsúlyozta V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár november 10-én, Oszkón „ A Szőlőhegyek gazdagsága ” című konferencia bevezető előadásában.

E célkitűzés jegyében célunk, hogy az emberek és a közösség értékeire építve, a hagyományokat ápolva, a táji és épített környezet értékeit megőrizve, a természeti erőforrásokkal fenntartható módon gazdálkodva, a mezőgazdaságot és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki vállalkozásokat fejlesszük – mondta az államtitkár.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a közösségi, kulturális értékeket megbecsülő, fenntartó, építő vidékfejlesztési szemléletre van szükség, melyben a gazdaságfejlesztést a társadalmi és ökológiai kérdésekkel együttesen kezelik.

Fontos, hogy a táj egyes területeit arra alkalmas célra és módon és csak a fenntarthatóság mértékéig hasznosítsuk.– fogalmazta meg az államtitkár.

Beszédében kitért arra, hogy a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt prioritásként kezeli a genetikai erőforrások megőrzését, ennek érdekében 2010 novemberében létrehoztuk a Növényi Diverzitás Központot, mely a hazai növényi génmegőrzésért felelős intézmények hálózatának koordinálása mellett, Európa egyik legjelentősebb kultúrnövény genetikai erőforrás gyűjteményét is gondozza. Az intézet egyik kiemelkedő programja a tájfajták, azon belül pedig  gyümölcs tájfajtáink megőrzése.

A Tanyafejlesztési Program alprogramjaként indítottuk útjára a múlt évben a Zártkerti Revitalizációs Programot, melynek célja az egykori zártkerti, elhanyagolt területek újjáélesztése közösségi műveléssel és a tájra jellemző értékek megmentésével. A közösségi gazdálkodás újraindítása kiemelt jelentőséggel bír a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásában, a helyi lakosság önellátási, öngondoskodási, élelmiszer-előállítási feltételeinek javításában, illetve a hátrányos helyzetű lakosság életfeltételeinek, önértékelésüknek javításában. A mintaprogramok kiemelt szerepet töltenek be a települések közösségi, kulturális életének fellendítésében, melyben nagy szerepe van az önkormányzatok, a nemzeti parkok, kutatóintézetek, helyi civilszervezetek, vállalkozások együttműködésének – jelentette ki az államtitkár.

Forrás: kormany.hu