Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

(VP4-10.1.1-21)

Az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázat fő célja a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten támogatja továbbá a biodiverzitás megőrzését a természetes életkörülmények között, a természet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.

Kik pályázhatnak?

Az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázatra Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet. Mezőgazdasági termelőnek számít az olyan természetes vagy jogi személy, aki mezőgazdasági termékek termelésével foglalkozik, illetve a mezőgazdasági földterület olyan állapotban tartásával, hogy alkalmas legyen legeltetésre vagy növénytermesztésre

 • A pályázat keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak a Kormány előzetes hozzájárulásával nyújthat be támogatási kérelmet.

Jogosultsági kritériumok

 • Az alintézkedéssel érintett terület minden művelési ág esetében minimum 1 ha, ültetvény művelési ág esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása esetén maximum 2 ha. A “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás szőlőültetvény esetében nem választható. Egy tábla területe legalább 0,25 ha, kivéve a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye területek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha.

 • Ültetvény művelési ág esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása kivételével az alintézkedésbe behozott ültetvény életkora a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet több, mint 20 év, kivéve dió, gesztenye, szőlő.

 • Zonális előírás felvételére a gazdálkodó csak a fizikai blokk szinten lehatárolt, – MePAR-ban feltüntetett területen, vagy a meghatározott szervektől igazolhatóan – a területi kritériumoknak megfelelő területek tekintetében jogosult.

Támogatható tevékenységek

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát, 16 tematikus előíráscsoportot különböztetjük meg:

Horizontális területi kategória

 • Szántó

 • Gyep

 • Ültetvény – almatermésűek, egyéb gyümölcs, szőlő

 • Nádas

Zonális területi kategória

 • MTÉT szántó (túzokvédelmi, kék vércse védelmi, alföldi madárvédelmi, hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal)

 • Vízvédelmi célú szántó (erózió-érzékeny, belvíz-érzékeny, aszály-érzékeny területi lehatárolásokkal)

 • MTÉT gyep (túzokvédelmi, alföldi madárvédelmi, hegy- és domvidéki madárvédelmi, nappali lepke védelmi előírásokkal)

 • Vízvédelmi célú gyep (belvíz-érzékeny területi lehatárolásokkal)

Egy támogatást igénylő egy kérelmet adhat be, de egy kérelmen belül több tematikus előíráscsoport megvalósítására is igényelhető támogatás. A projektek 2022. január 1. és 2024. december 31. között valósulhatnak meg.

A pályázat keretösszege: 360 milliárd Ft

A támogatás formája, mértéke

A vissza nem térítendő támogatás formája normatív, területalapú, amely évente kerül odaítélésre. A 360 milliárd forintos keretösszeg alapján a várható nyertes pályázatok száma kb 23.000.

A támogatási összegeket előírásonként, földhasználati, illetve területi (horizontális, zonális) kategóriánként állapítják meg. A támogatás az agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag után járó összeg és a választható előírások után járó összeg alapján kerül kifizetésre. A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve.

Támogatás intenzitása: 100 % gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategória esetében.

Szántóföldi gazdálkodás esetében a támogatást igénylő gazdálkodás üzemméretétől (ha) függően

1-300 ha        100%

300,01 – 1200 ha   85%

1200,01 ha felett    50%

Kötelező vállalások

Kötelező képzés vállalása, ez alól a pályázó mentesül, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül teljesítette.

Az alintézkedéshez vállalt előírásokat nem választhatja ökológiai fókuszterület követelményeinek megvalósításához.

Gazdálkodási napló vezetése.

Beadási határidő

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 15. – 2021. november 15. között van lehetőség.

[trustindex data-widget-id=7f50313498590318a05d42cad3]

Az alábbi mezők kitöltésével kérheti díjmentes felmérést, amely megmutatja mekkora eséllyel tud indulni a pályázaton.