Borszőlőültetvény telepítés támogatása

VP2-4.1.3.6-17

A támogatás célja

Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett be, amely már korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára a termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a tekintetében új telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 Ha új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen felhívás kizárólag az új telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást.

Magyarországon a történelmi borvidékek rendszere több évszázados hagyománnyal rendelkezik. A borvidékek részét képezik a kultúrának, amely megőrzése és fejlesztése is kiemelt fontosságú feladat. A borvidékeken koncentrálódik a szőlő műveléséhez, a borkészítéshez szükséges szakértelem és infrastruktúra. A borvidékhez tartozás a bor értékesítésekor is megjelenő minőségi jelző, amely a gazdálkodók jövedelembiztonságát növeli, ezért a felhívás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló telepítésekhez nyújt támogatást.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A támogatás keretösszege
: 4 milliárd Ft

A támogatás fajtája

Vissza nem térítendő támogatás, melynek intenzitása:

 • KMR régióban (Budapest és Pest megye): 40%
 • Konvergencia régióban (Budapesten és Pest megyén kívül): 50%

Kollektív beruházás és fiatal gazda pályázó esetén + 10% támogatási intenzitás

Támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akik igazolják:

 • Az előző lezárt üzleti év tekintetében rendelkeznek 6000 STÉ üzemmérettel

 • Az előző teljes lezárt üzleti évükben az árbevételük legalább 50%-át mezőgazdasági tevékenységből szerezték

Támogatható tevékenységek

Új borszőlőültetvény telepítése.

A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:


1) Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen 


 • geotextíliák elhelyezése,
 • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 • tározó terek vízzáró szigetelése,
 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.

2) Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:

 • vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése, 

 • vízkivételi művek kialakítása, 

 • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
  • szivattyúk, 

  • szűrők, 

  • csővezetékek, 

  • szerelvények, 

  • távvezérlő rendszerek, 

  • meteorológiai állomás, 

  • talajszondák, 

 • vízfogyasztásmérő berendezések telepítése, 

 • mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése, 

 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása, 

 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végigvittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Elszámolható költségek

 • A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek.
 • Általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek;
 • A következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
 • Ingatlan vásárlása (maximum 2%)

Támogatás összege

 • Egyéni beruházás esetén max. 75 millió Ft
 • Kollektív beruházás esetén max. 150 millió Ft

Egyéb speciális elvárások:

Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

Díjmentes előminősítés igénylése!

A támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza:

2018.február 15-március 26