Vállalkozásfejlesztési pályázatok

A céges pályázatok célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének javítása innovatív, hozzáadott értéket növelő fejlesztések támogatása által. A pályázatok célja továbbá, hogy csökkentsék a területi különbségeket, ezáltal segíti az elmaradottabb térségek felzárkózását és megerősíti a helyi gazdaságokat.

Támogatás intenzitása 70-100%-ig

Kik igényelhetik a támogatást?

Kettős könyvvitelt vezető, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, mikro-, kis-, és középvállalkozások,  gazdasági társaságok vagy szövetkezetek, akik:

 • Rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő), lezárt üzleti évvel

 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő

A támogatás formája, mértéke

Vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások vegyesen.  Előlegként a támogatás legfeljebb 25%-át lehet igényelni.

A támogatások formájukat tekintve a mezőgazdasági pályázatok esetében is sokfélék, a három leggyakoribb forma az előfinanszírozás, utófinanszírozás és a hitel esete.

Előfinanszírozott támogatásról beszélünk, amikor a pályázat elnyerését követően folyósítják a támogatást és ebből valósulnak meg a fejlesztések, ilyen például a Fiatal gazda pályázat. Ugyanakkor vannak utófinanszírozott pályázatok is, amikor a pályázó megvalósítja a fejlesztést és egy benyújtott elszámolás alapján folyósítják a támogatást. Egy harmadik esetben pedig a támogatás egy hitel és bizonyos pályázattól függő vállalások (például a létszámtartás, létszámbővítés stb.) teljesítését követően vissza nem térítendővé alakul át a támogatás egy része vagy akár az egésze.

Támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése

 • Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

 • Ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)

 • IT fejlesztések (szoftver és számítástechnikai eszközök beszerzése)

 • Képzések

 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése

 • Bérköltség-támogatás igénybevétele

 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása – bérköltség felmerülése esetén

 • Kötelezően előírt nyilvánosság

A támogatás összege 2 millió – 60 millió Ft

Nem támogatható tevékenységek:

 • Saját teljesítés és kapcsolt vállalkozástól történő beszerzés

 • Meglévő termelőkapacitások áttelepítési költsége

 • Közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, pótkocsi, félpótkocsi beszerzése

 • Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, meglévő gép átalakítása

 • Irodakonténer, lakókonténer, szaniterkonténer, mobilház

 • Készletek beszerzése

 • Ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek

Kizáró tényezők

 • A saját tőke negatív vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent

 • A vállalkozás többségi önkormányzati tulajdonban áll

 • Szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást

 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.

 • A támogatási kérelemben és mellékleteiben közölt adatok, információk és dokumentumok nem teljes körűek, nem hitelesek vagy nem felelnek meg a valóságnak.

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • Az elszámolható összköltség eléri vagy meghaladja az előző, teljes üzleti év árbevétel kétszeresét

 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül

 • A vállalkozás többségi önkormányzati tulajdonban áll

 • A fejlesztési igény szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul

 • A támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel, (Annex I.) mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek

 • Szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást

 • A támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása

 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.

 • A támogatási kérelemben és mellékleteiben közölt adatok, információk és dokumentumok nem teljes körűek, nem hitelesek vagy nem felelnek meg a valóságnak.

A pályázatok keretösszege 5 milliárd – 200 milliárd Ft

A pályázatok benyújtásának határideje

A témához kapcsolódó pályázatok folyamatosan jelennek meg és zárulnak le a keretösszeg kimerülésével.

Az alábbi mezők kitöltésével kérhet díjmentes felmérést, amely megmutatja, mekkora eséllyel indulna a pályázaton.