Csemetekertek gépbeszerzése
(VP2-4.1.3.7-20)

A pályázat célja

Az 1 milliárd Ft keretösszegű támogatás célja az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök beszerzése és géppark kialakításának támogatása.

A támogatás mértéke

Igényelhető támogatás: 50 millió Ft

A támogatás intenzitása: 40-60%

Kik igényelhetik a támogatást?

Mezőgazdasági termelők, akik

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti évben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)

 • Árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben

Támogatható tevékenységek

 • Gépek, eszközök beszerzése
 • Traktorok (Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható)

 • Targoncák

 • Terület-előkészítés gépei

 • Talaj-előkészítés gépei

 • Növényvédelem gépei

 • Szaporítóanyag-termesztés gépei

 • A gépekhez, eszközökhöz kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása

 

Nem támogatható tevékenységek

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • Építéssel járó tevékenységek

 • Quad beszerzése

 • Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök

 • A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség

Támogatási kérelmek benyújtásának határideje és módja:

A pályázat beadására előreláthatólag 2020. augusztus 24. – 2021. július 12. között van lehetőség, azonban a beadás szakaszokra van bontva és forráskimerülés esetén a kérelmek benyújtását hamarabb felfüggeszthetik.

Az első szakasz zárása: 2020. augusztus 31.

Rendkívül rövid időre nyílik meg a beadási lehetőség!

Kötelező vállalások:

Mint minden vissza nem térítendő támogatás esetében ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni a pályázóknak. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.
 • Ha új alkalmazottak számának bővítésére tett vállalást, akkor ezt a bázislétszámon felül kell teljesíteni.
 • Szélfogó fasor telepítésére vagy fenntartására vonatkozó elvárás, hogy a szélfogó fasort szintén a fenntartási időszak végéig szükséges fenntartani.

A pályázat értékelése:

A pályázati kiírás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, ami azt jelenti, hogy minimális változások lehetnek például a beadási határidőben. Ugyanakkor előzetes felméréseink alapján a pályázat iránti jelentős érdeklődés miatt korai forráskimerülésre kell számítani, tehát a támogatási kérelmek benyújtására rövid idő áll rendelkezésre.

A fejlesztés megvalósításának helyszíne

Magyarország

Díjmentes előminősítés igénylése!

Az alábbi mezők kitöltésével kérheti díjmentes felmérést, amely megmutatja mekkora eséllyel tud indulni a pályázaton.