Élelmiszeripari üzemek (komplex) fejlesztése

VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 és VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

 

A 2020-ban kialakult járványhelyzet rámutatott a biztonságos élelmiszerellátás stratégiai jelentőségére, még inkább felértékelődött a hazai élelmiszeripar szerepe. Fontos, hogy a magyar élelmiszer-ellátást alapvetően hazai források biztosítsák, mivel ez hozzájárul a meglévő munkahelyek megőrzéséhez, és felvevőbázist nyújt a magyar termelők gazdaságaiból származó alapanyagoknak, továbbá a vásárlók egyre nagyobb arányban keresik a jó minőségű hazai előállítású termékeket. A magyar élelmiszerek piacának erősítése ugyanakkor további műszaki fejlesztéseket igényel, alapvető jelentőségű, hogy a hazai élelmiszer-feldolgozók folyamatosan fejlődjenek a legkorszerűbb technológiai lehetőségek alkalmazásával.

A Felhívás célja fentieknek megfelelően, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához.

Kik pályázhatnak?

Azon mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.
 • A támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 • Rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel.
 • Pályázhat őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság is.

A támogatás formája, mértéke:

Két nagyon hasonló támogatásra lehet kérelmet benyújtani, az Élelmiszeripari üzemek fejlesztése, valamint az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázatokra.

A vissza nem térítendő támogatást az alábbi célterületekre lehet igényelni:

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba.
 • segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez.
 • erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása.

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 • az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba.
 • erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása.

A támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:

Élelmiszeripari üzemek
fejlesztése

Keretösszeg: 50 milliárd Ft

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése – 40 milliárd Ft
2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése – 10 milliárd Ft:

100. 000. 000 Ft
Támogatási intenzitás: 40-50 %

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

Keretösszeg: 200 milliárd Ft

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése – 160 milliárd Ft
2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése – 40 milliárd Ft

100 millió – 5 milliárd Ft
Támogatási intenzitás: 40-50 %

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok)

II. A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • Tájékoztatás, nyilvánosság
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit
 • Könyvvizsgálat
 • Projektmenedzsment
 • Élelmiszeripari/borászati tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése

Nem támogatható tevékenységek

A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különösen a következők:

 • épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása;
 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 • erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése;
 • ingatlanvásárlás;
 • új üzem létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás);
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása

A fentieken kívül az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázatban támogatható még:

I. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint

1. célterület

Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. célterület

Borászati üzemek fejlesztése

 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

II. A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése).

A fenti önállóan nem támogatható tevékenységeken kívül a komplex támogatás esetében önállóan nem támogatható:

 • Telepi infrastruktúra fejlesztése
 • Terület-előkészítés

 • Ingatlan vásárlása
[trustindex data-widget-id=7f50313498590318a05d42cad3]

Nem támogatható tevékenységek:

A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különösen a következők:

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 • erőgépek és személygépjárművek beszerzése;
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Kötelező vállalások:

Mint minden támogatás esetében, ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.
 • A projektet a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónapon belül kell befejezni

A pályázatok benyújtásának határideje:

 A beadás szakaszonként lehetséges, a benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra.

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

2021. július 7. – 2021. augusztus 31.

 • 1. szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 • 2. szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 • 3. szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
 • 4. szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

2021. augusztus 18. – 2022. február 8.

Első szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Második szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.

 Harmadik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29. – 2021. október 12.

Ötödik szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 12.

Hatodik szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.

Hetedik szakasz: 2022. január 26. – 2022. február 8.

Az alábbi mezők kitöltésével kérheti díjmentes felmérést, amely megmutatja mekkora eséllyel tud indulni a pályázaton.