Fiatal gazdák és kisgazdaságok a hétfőn elfogadott vidékfejlesztési program legnagyobb nyertesei!

 

1.260 milliárd Ft-ra lehet pályázni 2020-ig

1.260 milliárd Ft-ra lehet pályázni 2020-ig

 

Közel 1 éves egyeztetés után, Brüsszel végre elfogadta a mezőgazdasági pályázatok keretprogramját jelentő Vidékfejlesztési Programot, zöld utat nyitva ezzel a nagyon várt új agrár pályázatok kiírásának. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy már ősszel el lehet kezdeni pályázni 1.260 milliárd Ft vissza nem térítendő uniós támogatásra!

Az elfogadott Vidékfejlesztési Program legnagyobb eredménye, hogy a nagygazdaságok helyett a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok fejlesztését helyezi a középpontba. Ez történelmi lépést jelent a korábbi támogatási rendszerekkel szemben, hiszen a beruházási pénz 80%-át az új időszakban már ezek a vállalkozások fogják kapni, megtörve ezzel a nagyüzemek támogatás alapú működését. Az új 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program középpontjában az olyan munkaigényes ágazatok állnak, mint a kertészetek, állattenyésztők, valamint az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó vállalkozások. Ezen tevékenységek fejlesztésére több mint 800 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére.

 

 

A főbb számok a Vidékfejlesztési Programban 2014 és 2020 között:

– A fiatal gazdák indulását és megerősödését, továbbra is jelentős forrással, közel 79,5 milliárd forinttal támogatják, elősegítve ezzel is a generációváltást a mezőgazdaságban,

– Mikro- és kis élelmiszer-feldolgozók fejlesztésére 200 milliárd (illetve további 100 milliárd egyéb uniós forrásokból),

– Ültetvények, üvegházas kertészet létesítésére, a meglévő kertészetek technológiai korszerűsítésére 72 milliárd forint áll rendelkezésre (jég- és fagykárelhárító rendszerek kiépítésére is lehetőség nyílik),

– Az öntözésfejlesztéssel kapcsolatban igényelhető támogatás kerete több, mint 54 milliárd forint,

– A meglévő állattenyésztő telepek modernizációjára, újak létesítésére, ill. az állattenyésztéshez szükséges gépek beszerzésére mintegy 75 milliárd forintot különítettek el, 

– Agrár-környezetgazdálkodásra és ökológiai gazdálkodásra 240 milliárd,

– Natura 2000 területek fejlesztésére 50 milliárd,

– Kedvezőtlen adottságú területek fejlesztésére 23 milliárd,

Erdőgazdálkodásra 100 milliárd, agrárerdészeti rendszerekre, környezetvédelemre, a genetikai erőforrások megőrzésére,

– Vidéki térségek fejlesztésére 214 milliárd (csak tízezer főnél kisebb vagy tanyavilággal rendelkező települések pályázhatnak),

– Falufejlesztésre 86 milliárd, infrastruktúrára, alapvető szolgáltatásokra,

– LEADER programra 60 milliárd (pl. vidéki turizmus),

– A rövid ellátási láncokra 17 milliárd. Fontos a kistermelők, őstermelők piacszerzésének szempontjából,

– A maradék összeg pedig a nagygazdaságok támogatásainak elvonásából vidékfejlesztésre átcsoportosított pénzből adódik.

 

 

A támogatási rendszerben két tematikus alprogram is megtalálható, a fiatal gazdák és a rövid ellátási lánc támogatására, ami további előnyöket biztosít az érintetteknek. A fent említett beruházási források egy jelentős része energiahatékonyságot, a megújuló energiák hasznosítását támogatják. Korábban mezőgazdasági vállalkozások nem igazán fértek hozzá ilyen célra igényelhető pénzhez, most azonban komoly (50-80%-os!) támogatás mellett kerülhetnek fel a napelemek, napkollektorok a mezőgazdasági üzemekre, vagy valósulhat meg bármilyen beruházás ami a megújuló energiával kapcsolatos. Ezzel nemcsak az érintett ágazatok versenyképessége növelhető, hanem csökkenthető az üvegházhatású-gáz kibocsátásuk és a – többnyire importált – energiafüggőségük is. 

 

Az élelmiszeripar fejlesztésével pedig nemcsak új – főleg vidéki – munkahelyek hozhatók létre, hanem biztos felvevőpiac építhető ki a termelőknek, ami jelentősen hozzájárul a gazdák jövedelembiztonságához. Fontos cél továbbá a mezőgazdaságon és élelmiszeriparon belül az export-, illetve a magasabb hozzáadott értékű termékek arányának növelése.

 

A fenti számok alapján végeztünk egy hozzávetőleges kalkulációt a leendő, támogatott pályázatokkal kapcsolatban. Azt számoltuk, hogy az adott ágazatokban mennyien fogják tudni, vissza nem térítendő támogatásból fejleszteni a gazdaságukat…

– közel 2.800 termelő részesül támogatásban megújuló energia hasznosításával kapcsolatos beruházások kapcsán (napelem, szélerőmű, biomassza üzem, stb.)

– több mint 8.200 feldolgozással kapcsolatos projekt fog megvalósulni

– a mezőgazdasági termelők a fejlesztéseikkel kapcsolatban legalább 5.100 esetben fognak támogatást kapni, hogy növeljék versenyképességüket, és hatékonyságukat (telephely fejlesztés, gépbeszerzés, stb.)

– fiatal mezőgazdasági termelők, több mint 6.300 esetben részesülnek induló-, vagy beruházási támogatásban

 

Az első mezőgazdasági uniós pályázatok várhatóan 2015. ősz elején jelennek meg. Elsőként az állattenyésztők örülhetnek, ugyanis a trágyatároláshoz kapcsolódó eszközökhöz, és ingatlanokhoz igényelhetnek támogatást, valamint a kisméretű terményszárítók építésére is hamarosan lehet támogatást igényelni. Az említett pályázatoknál a támogatás alap intenzitása jellemzően 50% lesz, mely alól kivételt képez Pest megye, ahol várhatóan 40%. érhető majd el. Ennél azonban nagyobb százalékokat is el lehet érni bizonyos esetben.

Ezt követően pedig a fiatal mezőgazdasági termelők is kezdhetnek gondolkodni, hogy mire költsék a több mint 12 millió forint vissza nem térítendő támogatást…

 

Amennyiben minden aktuális pályázatról elsőként szeretne értesülni az alábbi linkre kattintva tud feliratkozni:

SZERETNÉK ÉRTESÜLNI MINDEN NEKEM ELÉRHETŐ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSRÓL