Erdősítés támogatása

VP5-8.1.1-16

A támogatás célja

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A támogatás jellege, mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50,32 milliárd Ft.

Jogosultsági kritériumok:

 • Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel

 • A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

Az előbb felsoroltak alapvető kritériumok a támogatás igénylésénél, de ezen felül további szempontokat is figyelembe lehet venni. Részletesebb tájékoztatásért kérem keresse fel kollégánkat.

Támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbiakra:

 • 1. a) erdőtelepítés első kiviteléhez, vagy
  b) ipari célú faültetvények telepítésének első kiviteléhez

 • 2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:

  a) fenntartási (ápolási) tevékenységhez, vagy
  b) ipari célú faültetvény elsőkiviteléhez

 • 3.  Első kivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek

  Erdőtelepítés elsőkiviteléhez:
  a) kerítés
  b) villanypásztor
  c) padka
  d) erdőszegély kialakítása
  e) mikorrhizált csemete telepítése

  Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:
  a) kerítés
  b) villanypásztor

  Kiegészítő támogatás önállóan nem, csak elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

Nem támogatható tevékenységek:

 • Karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése

 • Rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvény telepítése

 • Rövid vágásfordulójú sarjerdőt alkotó fák telepítése

Díjmentes előminősítés igénylése!

A pályázat benyújtási szakaszának következő határideje:

 • 2017. október 31.

Bővebb információért kérem keresse fel kollegánkat.