A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

Fiatal Gazda Pályázat 2020
(VP6-6.1.1.- 16)

Hiszünk abban, hogy

a mezőgazdaságban a fiatalabb generáció komoly eredményeket fog elérni a következő években

mindenkinek jár egy esély arra, hogy megmutassa mire képes ha kap egy kis segítséget

az uniós agrár támogatásokat nem a nagy cégekhez kell eljuttatni, hanem a fejlődni vágyó kisebb gazdaságok vezetőihez, mint Te

És hiszünk abban is, hogy egy jó ötlethez pénz is jár, és célunk hogy ezt a legegyszerűbb módon meg is kapják a pályázók.

A Fiatal Gazda Pályázat legfőbb előnyei

 • Egyike a kevés előfinanszírozott pályázatnak

 • Szabad felhasználású

 • Egyedüliként ennél a pályázatnál vehetsz tanyát, vagy állatállományt az elnyert összegen

A támogatás célja

A gazdálkodók 31%-a 65 év feletti, míg a 34 év alattiak aránya csupán 6.1%. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak mintegy a fele, ezért a támogatás célja:

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növekedése és a mezőgazdasági tevékenység hosszútávú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni.

A támogatás jellege, mértéke

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás: 40.000 euró

Jelen pályázat, szinte egyedüli pályázatként előfinanszírozott, azaz olyan vissza nem térítendő támogatás, melynek 75%-át a pályázók előre megkapják (közel 10 millió Ft-ot), amit nyerést követően saját belátásuk szerint fordíthatnak, frissen alapított vállalkozásuk fejlesztésére. A maradék 25%-ot pedig a 3. évben hívhatják le a nyertes pályázók. A támogatás összege szabadon felhasználható!

A támogatás igénybevételének feltételei

Jelen támogatása csak és kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:

 • Rendelkezik meglévő 6000 STÉ termelési potenciállal, melynek megszerzésében, és bizonyításában kollegáink tanácsokkal állnak rendelkezésére. A jelenlegi gazdaságméretének Standard Termelési Értékéről itt tájékozódhat.

 • 18 és 41 év közötti egy évnél nem régebbi egyéni vállalkozó, vagy jogi személy, aki rendelkezik MÁK ügyfél-azonosítóval (ebben tudunk segíteni és megszerezhető a beadásig)

 • A pályázó rendelkezik mezőgazdasági szakirányú végzettséggel (pl.: aranykalászos gazda képesítés, mezőgazdasági technikus, agrár diploma)

 • a benyújtott pályázathoz tartozó üzleti-, pénzügyi tervben meggyőzően bemutatja leendő vállalkozása életképességét, jövedelmezőségét, a fejlesztés mérföldköveit

Kizáró tényezők

Nem nyújtható támogatás azoknak, akikre a lenti felsorolásból bármelyik igaz:

 • Aki több, mint egy éve mezőgazdasági tevékenységgel vállalkozó/jogi személy. (őstermelő kivétel)

 • Aki a benyújtáskor nem rendelkezik mezőgazdasági szakirányú képesítéssel, szakértői kollégáink ebben is tanácsokkal tudják ellátni.

 • aki a „Mezőgazdasági  kisüzemek fejlesztése” (VP2-6.3.1-16)  pályázaton támogatást nyert.

 • 18. életévüket nem betöltött, és 41. életévüket betöltött személyek

 • akinek tevékenysége nem mezőgazdasági termelésre irányul

Kötelező vállalások:

Mint minden vissza nem térítendő támogatás esetében ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni a pályázóknak. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • a támogatói döntést követő 9 hónapon belül el kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását
 • 18 hónapon belül aktív mezőgazdasági termelővé válás
 • a megvalósítási időszak 4. évében a kifizetett jövedelem (pl. saját fizetés) mértéke eléri az előző évi bérminimum mértékét (kb. 1,5 millió Ft)

A pályázat értékelése:

A pályázatok értékelése és bírálata standard eljárásban történik, azaz a beérkezett pályázatokat lepontozzák, és az elért összpontszám alapján sorrendet állítanak fel köztük. Várhatóan a beérkezett pályázatok közül a legjobb 40-50% részesül támogatásban.

A szerezhető pontszámok nagyobb része az üzleti és pénzügyi terv kidolgozottságán és minőségén múlik, a kisebb felét azonban a pályázó a személyes paramétereivel hozza.

A pályázat népszerűség miatt mindenkinek azt javasoljuk, hogy egy előminősítés keretében mérjék fel a reális esélyüket, mert ha a „hozott” pontok nem érnek el egy bizonyos szintet akkor nem érdemes időt és pénzt fordítani a pályázati folyamatra.

 A pályázati keretösszeg:

 • 37,75 milliárd Ft

A pályázati anyag benyújtásának várható ideje: 

 • 2020

Díjmentes előminősítés igénylése!

Az alábbi mezők kitöltésével kérheti díjmentes felmérést, amely megmutatja mekkora eséllyel tud indulni a pályázaton.