A Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése pályázat esetében a támogatási kérelmek beadására december 8-tól nyílik lehetőség.

A nyertes pályázatok kiválasztása pontozási rangsor állítás szerint történik, a pályázati anyag kidolgozottsága alapján kerül megállapításra.  Korábbi cikkünkben részleteztük a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek pontjait. Az alábbiakban a projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokba adunk betekintést, hogy rávilágítsunk milyen körülmények mellett nyerhető el a támogatás.

Műszaki és szakmai elvárások

Általános elvárásnak tekinthető, hogy a támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyén üzemeltetni.

A hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:

Az engedély, vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által ellenjegyzett építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

Abban az esetben, ha építéssel járó projektről van szó akkor kötelező az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása és az építési és felmérési napló vezetése.

Amikor a beruházás során nem engedélyköteles építési tevékenység merül fel, akkor a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőnek a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett beruházás nem építési engedély köteles.

Engedélyköteles építési tevékenység során azzal kell számolni, hogy legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt. – Ehhez még szükséges az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció is.

Abban az esetben amikor a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.

Gépbeszerzéssel kapcsolatos követelmények

A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások úgy szólnak, hogy a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe.

Építési beruházás esetében a támogatási és kifizetési igénylés vonatkozásában a Magyar Államkincstár honlapján közzétett Építési normagyűjtemény (ÉNGY) alkalmazandó.

A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A kifizetési igénylés vonatkozásában pedig a kifizetési igénylés benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárak mértékéig lehet elszámolni.

Építési projekt esetén arra kell figyelni, hogy az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési igényléshez.

A beruházás során, ha gépbeszerzés mellett döntünk akkor 3 árajánlatot szükséges beszerezni. A pályázat keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.

A felhívásból kiderül, hogy a projekt keretében nemcsak meglévő szálláshelyek épületei fejleszthetők és újakkal bővíthetők, hanem kezdők is belevághatnak a szálláshelyek építésébe. Körülbelül 800-1000 darab támogatott projekt valósulhat a támogatás által. Amennyiben szívesen élne ezzel a pályázati lehetőséggel akkor forduljon bizalommal a Gordius Solutions Tender Kft. csapatához.

Az alábbi gombra kattintva egyéb információt talál a pályázattal kapcsolatban és egy díjmentes előminősítés kitöltésével megtudhatja milyen eséllyel pályázhat!