Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

A pályázat célja:

Hozzájárulni az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában

Igényelhető támogatás: 3-100 millió Ft
Támogatási intenzitás: 55%

Támogatható tevékenységek

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • napelem

 • napkollektor

 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

 • hőszivattyú rendszerek

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • hőszigetelés

 • nyílászárók cseréje

 • árnyékoló szerkezetek beépítése (nyári hővédelem)

 • fűtés-, hűtés korszerűsítés

 • használati melegvíz rendszerek korszerűsítése

Támogatást igénylők köre

Mikró-, kis-, és középvállalaltok (249 főig), abban az esetben, ha:

 • 2018. január 1. előtt alapították;

 • 2018-ban a statisztikai létszám legalább 1 fő volt

 • kettős könyvitelt folytat

 • Kft, Rt, Bt, és az SZJA hatálya alá tartozó Egyéni cég vagy Egyéni vállalkozó.

Díjmentes előminősítés igénylése!

Nem támogatható tevékenységek

A fent felsoroltakon kívül más tevékenyég nem támogatható, különös tekintettel:

 • nem nyújtható be támogatási kérelem épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg (amennyiben a pályázat benyújtása előtt módosítási kérelem folyamatban van és a projekt befejezéséig a módosítás megtörténik, a támogatás megigényelhető);

 • nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése;

 • távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható;

 • a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának felújítása;

Nem igényelhetnek támogatást

 • 2018-ban a saját tőkéje negatív volt, vagy a törzstőke alá ment;

 • NAV-os végrehajtás alatt áll;

 • napelemes fejlesztésre már igényelt támogatást korábban (a mostani pályázatban érintett épületre);

 • mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások (árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik);

 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

 • magánszemélyek

A pályázat keretösszege: 10 milliárd Ft
Előleg: maximum 25 millió Ft

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. (A budapesti és Pest megyei beruházások nem támogathatók)

Fajlagos költségek:

 • napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
 • napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/m2 értéket;
 • szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket;
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a
  • földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket,
  • víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket,
  • levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.

Egyéb elvárások:

 • Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javulni kell a fejlesztésnek köszönhetően; (A két szint javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges, amennyiben: az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően DD vagy jobb, vagy a fejlesztés kizárólag napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza)
 • egy pályázó maximum 10 különálló épületre pályázhat;
 • támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • az igényelt, vissza nem térítendő támogatás nem haladhatja meg a 2018-as árbevételt.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne:

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2019. július 30. 12.00 órától 2019. szeptember 10. 12.00 óráig lehetséges.

A benyújtására forráskimerülésig lesz lehetőség és a pályázatok beérkezési sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eddigi tapasztalatok alapján a pályázat benyújtási időszaka 1 és 10 nap közé tehető.