Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

A pályázat célja:

Hozzájárulni az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában

Igényelhető támogatás: 3-100 millió Ft
Támogatási intenzitás: 55%

Támogatható tevékenységek

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • napelem

 • napkollektor

 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

 • hőszivattyú rendszerek

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • hőszigetelés

 • nyílászárók cseréje

 • árnyékoló szerkezetek beépítése (nyári hővédelem)

 • fűtés-, hűtés korszerűsítés

 • használati melegvíz rendszerek korszerűsítése

Támogatást igénylők köre

Mikró-, kis-, és középvállalaltok (249 főig), abban az esetben, ha:

 • 2018. január 1. előtt alapították;

 • 2018-ban a statisztikai létszám legalább 1 fő volt

 • kettős könyvitelt folytat

 • Kft, Rt, Bt, és az SZJA hatálya alá tartozó Egyéni cég vagy Egyéni vállalkozó.

Díjmentes előminősítés igénylése!

Nem támogatható tevékenységek

A fent felsoroltakon kívül más tevékenyég nem támogatható, különös tekintettel:

 • nem nyújtható be támogatási kérelem épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg

 • nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése;

 • távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható;

 • a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához

Nem igényelhetnek támogatást

 • 2018-ban a saját tőkéje negatív volt, vagy a törzstőke alá ment;

 • NAV-os végrehajtás alatt áll;

 • napelemes fejlesztésre már igényelt támogatást korábban (a mostani pályázatban érintett épületre);

 • mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások (árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik);

 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

 • magánszemélyek

A pályázat keretösszege: 10 milliárd Ft
Előleg: maximum 25 millió Ft

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. (A budapesti és Pest megyei beruházások nem támogathatók)

Fajlagos költségek:

 • napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
 • napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;
 • szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket;
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a
  • földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket
  • levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.
 • hőszigetelés nem haladhatja meg:
  • Vízszintes szigetelés (lapostető, födém, padló):
   • polisztirolhab lemez (minimum vastagság: 150 mm) esetében a 8.600 Ft/m2 értéket
   • szendvicspanel (minimum vastagság: 100 mm) esetében a 14.000 Ft/ m2 értéket
   • kőzetgyapot hőszigetelő lemez (minimum vastagság: 130 mm) esetében a 8.400 Ft/ m2 értéket
  • Függőleges szigetelés (homlokzati falak):
   • polisztirolhab lemez (minimum vastagság: 150 mm) esetében a 11.600 Ft/ m2 értéket
   • szendvicspanel (minimum vastagság: 100 mm) esetében a 25.000 Ft/ m2 értéket
   • kőzetgyapot hőszigetelő lemez (minimum vastagság: 130 mm) esetében a 11.100 Ft/ m2 értéket
 • nyílászáró nem haladhatja meg:
  • műanyag/fa nyílászáró esetében: 67.600 Ft/ m2 értéket
  • alumínium nyílászáró esetében: 72.600 Ft/ m2 értéket
  • szekcionált ipari kapu esetében: 75.800 Ft/ m2 értéket
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a fűtéssel érintett helység térfogatára vetítve a 4.220 Ft/m3 összeget
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a villamos korszerűsítéssel érintett helységek alapterületére vetítve a 18 980 Ft/m2 összeget
 • Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg az árnyékoló felület esetében a 30.000 Ft/m2 összeget.

Egyéb elvárások:

 • Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. (DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás. Továbbá ez a feltétel nem vonatkozik, aki csak napelemes rendszer telepítésére pályázik)
 • egy pályázó 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat (A közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető) Több épületre kiterjedő fejlesztés esetén a legalább két szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell.
 • támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • az igényelt, vissza nem térítendő támogatás nem haladhatja meg a 2018-as árbevételt.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne:

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2019. november 11. – 2020. január 15. között lehetséges

2020. január 15-ig benyújtásra került pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra Azonban az eddigi tapasztalatok alapján a pályázat benyújtása felfüggesztésre kerülhet a benyújtási időszak 1 és 10 napja között.

Előminősítést kérek