Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.2-18

Jelen felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javításra irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában

A támogatás  intenzitása:

 • A vissza nem térítendő támogatás a beruházás 50%-a.

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:1,5 millió Ft – 100 millió Ft

Kedvezményezettek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • KFT

 • Részvénytársaság

 • Közkereseti társaság

 • Betéti társaság

 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 • Egyéni cég

 • Egyéni vállalkozó

Jogi forma szerint:

 • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

 • SZJA alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

A támogatási kérelem benyújtásának feltételei:

 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, vagy fióktelepe lehet,
 • A támogatást igénylő kizárólagos tulajdonában álló épületek fejlesztése támogatható
 • Mikro-kis és középvállalkozások pályázhatnak, melyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel és éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt
 • A támogatás csak Pest megyén kívüli fejlesztésre vehető igénybe!

Pályázati keret: 52,5 milliárd Ft

Kiemelten fontos információ:

Az igényelt támogatás maximum akkora összegű lehet, mint a támogatást igénylő legutolsó teljes lezárt üzleti évének árbevétele

Kötelezően megvalósítandó beruházás (az alábbi pontokból legalább 1-1 megvalósítása kötelező):

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítée

 • Brikett, pellet, faapríték faelgázosító kazánrendszer kiépítése (környezetvédelmi engedély benyújtása szükséges hozzá)

 • épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló-vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 • Napelemes rendszer telepítése

 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása (vízjogi engedély kötelező)

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • hőszigetelés

 • nyílászáró csere

 • épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló-vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 • fűtési, hűtési és használati melegviz rendszereinek korszerűsítése

 • meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

C) Projekt előkészítési tevékenységek:

 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek

 • épületenergetikai melléklet (fejlesztés előtti, köztes és tervezett állapot)

 • statikai szakvélemény

 • környezeti hatástanulmány

D) Egyéb tevékenységek:

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás (kötelező)

 • Projektmenedzsment

 • Energetikai szakértő hitelesített tanúsítványának elkészítése

 • Napelemes rendszer telepítése

 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása (vízjogi engedély kötelező)

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végigvittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások

 • A) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
 • B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható a támogatás amelyek:

 1. fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez
 2. 2013.december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek
 3. fejlesztés előtti állapotban-a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan-nem rendelkeznek állékonysági problémával
 4. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak (1 évet fűtésszámlával igazolni kell)

.

Díjmentes előminősítés igénylése!

A pályázat beadásának időpontja:

 2018. március 14. 12.00 órától 2018. június 28. 12.00 óráig

Pályázat elbírálásának módja:

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.