Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

GINOP Plusz – 1.2.3-21

GINOP Plusz 1.2.3-21

A GINOP Plusz-1.2.3-21 felhívás célja a KKV-k fejlődésének támogatása. Olyan fejlesztésekhez segítik hozzá a leghátrányosabb helyzetű régiók vállalkozásait, amelyek segítik a felzárkózást mind a fejlesztés, mind pedig a munkaerő szempontjából. A pályázók Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket.

Kik igényelhetik a támogatást?

A  felhívásra azon mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 60 nappal kell bejegyzésre kerülnie.

A támogatás formája, mértéke

A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

A megítélt projektre támogatási előleg kérhető, melynek mértéke 100%, de legfeljebb 150.500.000 Ft

A támogatás összege 10 000 000 – 150 500 000 Ft

Támogatás intenzitása: 70%

Támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás

 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

 • Képzési szolgáltatások igénybevétele

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Nem támogatható tevékenységek

A fenti pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, többek között:

 • Épület fejlesztése, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

 • A jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése.

 • Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

 • Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

[trustindex data-widget-id=aba2d114932202851255a0ed89]

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • A pályázó fejlesztéseit nem Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő települések területén valósítaná meg.
 • A pályázó olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
 • A 2019-nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • A szervezet jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás, végelszámolás vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
 • A Felhívásra benyújtandó projekt elszámolható összköltsége meghaladja a 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét.
 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül.
 • A beruházást /fejlesztést/ olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per, – és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja.
 • A pályázó fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • A pályázó fejlesztési igénye dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • A pályázó fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul.
 • A támogatást akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használná fel.
 • A vállalkozás a következő kódszámú felhívások valamelyikére támogatási kérelmet nyújtott be: GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz 1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21, GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-2.1.1-2 kódszámú felhívásra kérelmet nyújtott be, kivéve amennyiben elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.
 • A pályázó nem támogatható, amennyiben mezőgazdasági termék feldolgozásában és/vagy forgalmazásában tevékeny vállalkozása van, továbbá a támogatást exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná fel.
 • A vállalkozás 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.
 • A támogatási kérelemben bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
 • A szervezet támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.

A pályázatok benyújtásának határideje

A GINOP Plusz 1.2.3-21 pályázatra 2022. január 17. – 2022. január 24. között lehet támogatási kérelmeket benyújtani.

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végig vittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”