Kertészet korszerűsítése pályázat

A pályázat alapvető célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása. Mindezt az új és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok támogatása révén kívánja megvalósítani, növelve ezzel a vidéki térségek keresőképességét.

Pályázók köre:

 • mezőgazdasági termelők
 • mezőgazdasági termelők csoportja
 • fiatal mezőgazdasági termelők

Fontos, hogy csak olyanok pályázhatnak akiknek az előző évi (2017-es) árbevétele 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, és legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Célterületek:

 • a kertészeti ágazat versenyképességének javítása

 • a kertészeti ágazat energiahatékonyságának javítása

 • fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése

Támogatás fajtája:

 • vissza nem térítendő támogatás,
 • kamattámogatás,
 • illetve ezek kombinációja,

egyéb forrásból kapcsolódhat hozzá:

 • kedvezményes hitel,
 • kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

Előleg max. a támogatási igény 50%-ig vehető igénybe!

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végigvittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Támogatási intenzitás:

 • Budapest, vagy Pest megye esetén: 40%
 • Egyéb megvalósítási helyszín esetében: 50%

Amennyiben a pályázó fiatal gazda vagy kollektív (legalább 5 termelő közös projektje) pályázat estén +10% intenzitás vehető igénybe.

Igényelhető támogatás:

 • egyéni pályázat esetében legfeljebb 500 millió Ft
 • kollektív beruházás esetén legfeljebb 1 milliárd Ft

Elszámolható költség típusok:

 1. épület, építmény, létesítmény építési vagy fejlesztési költsége
 2. gépek és berendezések beszerzési költsége
 3. és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költsége (pl. tervezési-, tanácsadói díjak, hatósági eljárások díja, stb)
 4. immateriális beruházások (számítógépes szoftverek vásárlása-, fejlesztése, licencek, stb.)
 5. ingatlan vásárlás (max. 2%-a lehet a teljes költségeknek!)
 6. mezőgazdasági üzemen belüli infrastruktúra fejlesztés, anyag mozgatás és vagyonvédelem (max. 15%-a lehet a teljes költségeknek!)

Ezen belül konkrétan elszámolható:

 • építéssel járó kertészeti technológia kialakítása
 • építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés
 • energiahatékonyság javítás (napelem, napkollektor, biomassza üzem)
 • a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának megerősítése, fejlesztése
 • ültetvény telepítés és korszerűsítés

Nem elszámolható költségek:

A projekt keretében nem számolható el,

 • működési költségek, bérköltségek
 • forgóeszközök vásárlása
 • termelői jogok
 • egynyári növények megvásárlása, és telepítési költsége sem

Nyertes pályázat esetén kötelező a foglalkoztatotti létszám fenntartása!

Pályázat elbírálásának módja:

A nyertes pályázatok kiválasztása standard eljárás (pontozási rangsor állítás) szerint történik, a mérlegelési szempontok alapján.

Támogatás összege

 • Egyéni beruházás esetén max. 75 millió Ft
 • Kollektív beruházás esetén max. 150 millió Ft

Egyéb speciális elvárások:

Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

Pályázat tervezett beadásának időpontja:

Várhatóan 2018 ősz/tél