Folytatódik minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési programja, a Kisfaludy Pályázat!
Új támogatás minden vidéki magánszálláshelynek!
(TFC-M-1.1.2.-2020)

Kisfaludy Pályázat

A Kisfaludy Pályázat célja, hogy azok a Budapesten kívüli szálláshelyek is támogatásban részesüljenek, amelyek a korábbi fejlesztési programokból kimaradtak, különös figyelmet fordítva a kiemelt turisztikai térségekre.

A tervek szerint a programnak köszönhetően a magyarországi szálláshelyek többsége megújul, ezáltal emelkedik a szolgáltatások színvonala és minősége, a vendégek száma megnövekszik és a szezonalitás egyenletlensége csökken.

A Kisfaludy Pályázat keretösszege: 60 milliárd Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az igényelhető maximális vissza nem térítendő támogatás összeg 8 millió Ft – szobánként legfeljebb 1 millió Forint összeghatárral.

Támogatható tevékenységek

 • magánszálláshely fejlesztése Budapesten kívül.
 • meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek
 • szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése
 • akadálymentesítés
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia hatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése
 • kültéri beruházások

Kik igényelhetik a támogatást?

 • magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók, akik maximum 8 szobát üzemeltetnek 16 férőhelyig.
 • egyéb szálláshelyek üzemeltetését végzők, akik maximum 8 szobát üzemeltetnek 16 férőhelyig.
 • akik 2020.05.18. napján érvényes Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ regisztrációval rendelkeznek vagy 2019.01.01-től érvényes működési engedéllyel működik és rendelkezik NTAK szálláshely regisztrációs számmal.

Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését!

A támogatás összege maximum 8 millió Ft
A támogatás intenzitása: 100%

Elszámolható költségek

Építési költségek közül:

 • meglévő szálláshelyek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei

 • meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei

 • szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések kialakításának építési költsége (pl. parkoló; kertrendezés, játszótér, pihenőterek kialakítása, járda stb.)

 • a fejlesztéssel érintett épületek energia hatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése

 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek

Eszközbeszerzések költségei
(20.000,-Ft egyedi nettó értéktől)

 • szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek (bútorozás, egyéb berendezések és eszközök, konyhatechnológia és egyéb eszközök)

 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei

Nem elszámolható költségek

 • forgóeszközök beszerzése

 • élelmiszer, italbeszerzés költsége

 • használt eszközök felújítása vagy beszerzése

 • hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek

 • egyéb adók, közterhek

 • bérleti díjak és lízing költségek.

 • hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei

 • közműfejlesztéshez való hozzájárulások

 • pályázatírás költségei, sikerdíj

 • bírságok, kötbérek, perköltségek

 • általános forgalmi adó, ha a pályázó ÁFA-levonási joggal rendelkezik

 • 20.000 Ft nettó érték alatti eszközök költségei

A pályázat benyújtási határideje

A pályázatok benyújtása elektronikus felületen történik egyszerűsített igénylési eljárás keretében.

A beadási határidő rövid és az előzetes felmérések alapján jelentős túljelentkezés várható, akár napokon belül felfüggeszthetik a kiírást.

2020.06.04.- 2020.07.15.

Kötelező vállalások

A nyertes pályázóknak fenntartási kötelezettséget kell teljesíteni a projekt fizikai befejezését követő harmadik teljes lezárt üzleti év végéig.

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
 • A pályázatot konzorciumi formában szeretnék benyújtani
 • a szálláshely üzemeltetője nem rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.
 • Amennyiben nem magyarországi településen valósulna meg a projekt
 • Amennyiben Budapesten valósulna meg a projekt.
 • támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
 • az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik
 • hitelintézettel és/vagy pénzügyi vállalkozással szemben hatvan napnál régebben lejárt tartozása van
 • A támogatást igénylő egy azon szálláshelyre több pályázatot adna be.
 • A pályázó a nem támogatható tevékenységek valamelyikére nyújtana be kérelmet.

Díjmentes előminősítés igénye

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végig vittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Minden, amit a Kisfaludy pályázatról tudni kell:

https://palyaz.hu/minden-amit-a-kisfaludy-palyazatrol-tudni-kell-blog/

Kisfaludy pályázat esettanulmány (az esettanulmányban levezetjük, egy lehetséges felhasználási módját a pályázatnak):

Sokan kérik tőlünk, hogy mutassuk be egy „tipikus” Kisfaludy pályázat pénzügyi részét, hogy a „száraz tények” helyett gyakorlati példák alapján dönthessék el, hogy belevágnak-e a pályázásba.

https://palyaz.hu/kisfaludy-palyazat-esettanulmany-blog/

forrás:

https://kisfaludyprogram.hu/

https://mtu.gov.hu/