2020-ban folytatódik a Magyar Falu programban!

2020-ban a Kormány ismét célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezért meghatározta azokat a fontos alappilléreket, melyek hozzájárulnak a nemzeti identitástudat fejlesztéséhez ezáltal vonzóbbá téve a vidéki életet a lakosság számára. A program keretein belül lehetőség nyílik önkormányzatok, egyházak és 2020-tól civil szervezetek számára széles körű fejlesztések megvalósítására, melyek hozzájárulnak a kistelepülések felzárkóztatásához és modernizálásához.

A Magyar Falu Program pályázatai több ütemben fognak megjelenni 2020-ban. Az egész program idén is 150 milliárd forint támogatást kapott, amelyből 75 milliárd forint pályázati úton lesz elérhető az ötezer főnél kisebb települések számára. A Kormány a közszolgáltatások színvonalának emelését és a falusi életminőség javítását támogatja. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, valamint az alacsonyabb adóerő-képességű települések előnyt fognak élvezni.

A pályázatok beadására hatvan nap áll rendelkezésre, amelyeket 60, illetve 90 napon belül elbírálnak. A pozitív döntést követően napokon belül elkészül a támogatói okirat, és szintén egy-két napon belül a nyertes számlájára kerül az összeg. Az építési munkálatokat a pályázóknak lehetőleg helyi kivitelezőkkel kell megvalósítva. Gyopáros Alpár kormánybiztos elmondása szerint nyertes pályázat esetén a következő hónap elsején kezdődhet a program, amit 12 hónapig finanszíroz az elnyert összeg, a kormány pedig a következő években is szeretné folytatni a pályázatot.

A támogatás keretösszege: 150 milliárd Ft

 A program keretein belül a Kormány 3 fő célterületet határozott meg:

 • a közszolgáltatások fejlesztésére 75 milliárd forint áll rendelkezésre
 • “falusi csok” amely a vidéken maradást hivatott segíteni. A programra 25 milliárd forintot fordít a kormány

 • mellékúthálózat fejlesztésére további legalább 50 milliárd forint (A másik célterület a mellékúthálózat fejlesztése, amely a három és több számjegyű utakat érinti. Ott lehet a fejlesztéseknek része két számjegyű út is, ahol egy rövid szakasz megújítása a faluból munkára járók közlekedését szolgálja. Jelenleg is folynak a tárgyalások további 25 milliárd forintos kormányzati támogatásról, amelyet szintén útfejlesztésre fordíthatnak majd a kistelepülések)

Pályázók: Az 5.000 fő alatti települések

Magyarország 3.155 települése közül 2.887 ötezer fő alatti. Ez azt jelenti, hogy a települések 90 százaléka ötezer lakosúnál kisebb falu vagy kisváros, és ezekben él a magyar lakosság csaknem egyharmada, több mint 3 millió ember. 101 város és 2786 község.

A tervek szerint idén 2.200-2.400 nyertes pályázatot hirdethetnek a Magyar Falu Program keretében, és 60 napon belüli eredmény hirdetést terveznek, azaz jó eséllyel még idén minden érintett településen láthatók lesznek a fejlesztések.

A program pályázatai 2019-ben az alábbi célterületekre lehetett pályázni:

 • A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

 • A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése

 • Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram

 • Szolgálati lakás program

 • A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

 • Bölcsőde, óvoda program

 • Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás

 • Eszközfejlesztés közterület karbantartására

 • Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése

 • Óvoda udvar program

 • Óvodai sport program

 • Polgármesteri hivatal felújítása program

 • Temető fejlesztése program

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végig vittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”