Megjelentek az első felhívások a Magyar Falu programban!

Megjelentek az első felhívások a Magyar Falu Programban. A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezért meghatározta azokat a fontos alappilléreket melyek hozzájárulnak a nemzeti identitástudat fejlesztéséhez ezáltal vonzóbbá téve a vidéki életet a lakosság számára. A program keretein belül lehetőség nyílik önkormányzatok és egyházak számára széleskörű fejlesztések megvalósítására, melyek hozzájárulnak a kistelepülések felzárkóztatásához és modernizálásához.

A Magyar Falu Program pályázatai több ütemben jelennek meg 2019 február és november között. Az egész program 2019-ben 150 milliárd forint támogatást kap, amelyből 75 milliárd forint pályázati úton lesz elérhető az ötezer főnél kisebb települések számára. A közszolgáltatások színvonalának emelését és a falusi életminőség javítását 18 célterület által támogatja a Kormány, amiből 16 az önkormányzatoknak és 2 az egyházaknak elérhető. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, valamint az alacsonyabb adóerő-képességű települések előnyt fognak élvezni.

A pályázatok beadására hatvan nap áll rendelkezésre, amelyeket hatvan, illetve kilencven napon belül elbírálnak. A pozitív döntést követően napokon belül elkészül a támogatói okirat, és szintén egy-két napon belül a nyertes számlájára kerül az összeg. Az építési munkálatokkal a pályázóknak 2020. december 31-ig kell elkészülniük, lehetőleg helyi kivitelezőkkel megvalósítva. Gyopáros Alpár kormánybiztos elmondása szerint nyertes pályázat esetén a következő hónap elsején kezdődhet a program, amit 12 hónapig finanszíroz az elnyert összeg, a kormány pedig a következő években is szeretné folytatni a pályázatot.

A támogatás keretösszege: 150 milliárd Ft

 A program keretein belül a Kormány 3 fő célterületet határozott meg:

 • a közszolgáltatások fejlesztésére 75 milliárd forint áll rendelkezésre
 • “falusi csok” amely a vidéken maradást hivatott segíteni. A programra 25 milliárd forintot fordít a kormány

 • mellékúthálózat fejlesztésére további legalább 50 milliárd forint (A másik célterület a mellékúthálózat fejlesztése, amely a három és több számjegyű utakat érinti. Ott lehet a fejlesztéseknek része két számjegyű út is, ahol egy rövid szakasz megújítása a faluból munkára járók közlekedését szolgálja. Jelenleg is folynak a tárgyalások további 25 milliárd forintos kormányzati támogatásról, amelyet szintén útfejlesztésre fordíthatnak majd a kistelepülések)

Pályázók: Az 5.000 fő alatti települések

Magyarország 3.155 települése közül 2.887 ötezer fő alatti. Ez azt jelenti, hogy a települések 90 százaléka ötezer lakosúnál kisebb falu vagy kisváros, és ezekben él a magyar lakosság csaknem egyharmada, több mint 3 millió ember. 101 város és 2786 község.

A tervek szerint idén 2.200-2.400 nyertes pályázatot hirdethetnek a Magyar Falu Program keretében, és 60 napon belüli eredmény hirdetést terveznek, azaz jó eséllyel még idén minden érintett településen láthatók lesznek a fejlesztések.

A program pályázatai 2019. február és november között fognak megjelenni, és az alábbi célterületekre lehet pályázni:

 • A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

 • A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése

 • Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram

 • Szolgálati lakás program

 • A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

 • Bölcsőde, óvoda program

 • Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás

 • Eszközfejlesztés közterület karbantartására

 • Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése

 • Óvoda udvar program

 • Óvodai sport program

 • Polgármesteri hivatal felújítása program

 • Temető fejlesztése program

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végig vittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”