Magyar Multi Program

GINOP Plusz – 1.1.2-21

A Magyar Multi Program felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező vagy élvonalbeli technológiák és korszerű vállalati technológiai megoldások adaptálására alkalmas, innovatív KKV-k komplex fejlesztésének támogatása.

Kik igényelhetik a támogatást?

A Magyar Multi Program felhívásra azon mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek

 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • Budapest területén kívül valósítanák meg fejlesztéseiket
 • megfelelnek a Felhívás 1.1 1. a) III. pontban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak,
 • a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A támogatás formája, mértéke

A pályázat keretösszege 100 milliárd Ft. A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás

 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

 • Képzési szolgáltatások igénybevétele

 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Külpiaci megjelenés

 • Iparjogvédelmi oltalomszerzés

 • Kísérleti-fejlesztés

 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése

 • Projekt-előkészítés

 • Információs technológia-fejlesztés

A támogatás összege 30 millió – 2,5 milliárd Ft

Támogatási intenzitás: 30-50%

Nem támogatható tevékenységek

A fenti pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, többek között:

 • Épület fejlesztése, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

 • A jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése.

 • Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

 • Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg,
 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • a Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét.
 • végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
 • fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90, 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul
 • vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
 • fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul
 • fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul
 • partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült
 • a vállalkozás, vagy partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be kivéve, ha visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik
 • a vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-2 kódszámú felhívásra kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta
 • 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.
[trustindex data-widget-id=aba2d114932202851255a0ed89]

A pályázatok benyújtásának határideje

A Magyar Multi Program pályázatra 2021. szeptember 2. – 2022. szeptember 1-ig  lehet támogatási kérelmeket benyújtani.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végig vittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Az alábbi mezők kitöltésével kérhet díjmentes felmérést, amely megmutatja, mekkora eséllyel indulna a pályázaton.