tokaj csapatkép

A nagyfokú érdeklődést látva már sokan várták ezt a pillanatot, végre megjelentek a 2020-as Magyar Falu Program első felhívásai! 🙏

A program keretein belül az 5000 fő alatti települések önkormányzatainak, egyházainak és civil szervezeteinek lehetőségük nyílik különböző célterületeken belül széleskörű fejlesztések megvalósítására, melyek hozzájárulhatnak a kistelepülések felzárkóztatásához és modernizálásához.

Magyarország Kormánya szeretné minél gördülékenyebbé tenni a pályázás folyamatát, ezért az önkormányzatok esetében nincs önerőelvárás és az alacsonyabb adóerő-képességű települések előnyt élveznek.
Ezen kívül több célterületre is lehet jelentkezni egyszerre, illetve minden évben újra beadható a pályázat.

Első körben 5 célterület került meghirdetésre, ám a későbbiekben ez természetesen bővülni fog.

Orvosi eszköz beszerzés

 A támogatható tevékenységek:

 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag állami finanszírozású belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése az eszközlista alapján.
 • Projekt-előkészítési tevékenység (pályázati dokumentáció összeállítása)
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)
 • Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség

Beadás: 2020. március 25. – 2020. április 24.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Igényelhető támogatás összege: maximum 5.000.000 Ft

Orvosi rendelők fejlesztése

A támogatható tevékenységek:

 • Meglévő egy- vagy többcélú egészségügyi létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése
 • Meglévő, de eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása
 • Új, legalább három különböző alapellátási területhez kapcsolódó rendelőtípust (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség esetén) magában foglaló egészségügyi létesítmény építése
 • Ingatlanvásárlás
 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag állami finanszírozású belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése az eszközlista alapján.
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása
 • Előkészítési tevékenység (projekt-előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatása)
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment)
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)
 • Akadálymentesítés
 • Azbesztmentesítés
 • Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség

Beadás: 2020. március 25. – 2020. április 24.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Igényelhető támogatás összege: 30-125.000.000 Ft

Orvosi szolgálati lakás

A Támogatható tevékenységek:

 • Új szolgálati lakás építése; a szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések a használatbavételi engedély kiadásához
 • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége)
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri, tervezői művezetés, projektmenedzsment)
 • Ingatlanvásárlás
 • Tervadaptáció költsége
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)

Beadás: 2020. március 25. – 2020. április 24.

A rendelkezésre álló forrás: 3.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Igényelhető támogatás mértékének alsó és felső határa nem került meghatározásra

Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

A Támogatható tevékenységek:

 • Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása
 • Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő hidak építése, felújítása, korszerűsítése.
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)
 • A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése
 • Út, híd és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása
 • Út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása)
 • Komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, padkák, rézsűk kialakítása)
 • Zöldterület-építési, átalakítási munkák
 • Jelen kiírás 2.1.1. pontja alapján a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása
 • Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége)
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja)
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás
 • Projektmenedzsment

Beadás: 2020. április 08. – 2020. május 28.

A rendelkezésre álló forrás: 9.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Igényelhető támogatás mértéke: 30.000.000 Ft

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

A Támogatható tevékenységek:

 • Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatása (pl. térkő, zsaluanyag, stb.)
 • Szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása (települési önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz)
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)
 • Előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása
 • Projektmenedzsment

Beadás: 2020. április 08. – 2020. május 28.

A rendelkezésre álló forrás: 1.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Igényelhető támogatás mértéke: 5.000.000 Ft