Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

VP5-4.1.6-4.2.3-17

A támogatás célja

Magyarországon a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer feldolgozók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A felhívás célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

A felhívás több területen kíván hozzájárulni a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek versenyképességének növeléséhez.
Lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására.
Az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását és a a fajlagos energiafelhasználás csökkenését.

A támogatás keretösszege
: 35 milliárd Ft

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 • 1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban 30 milliárd Ft

 • 2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben. 
5 milliárd Ft

A támogatás fajtája

Vissza nem térítendő támogatás, melynek intenzitása:

 • KMR régióban (Budapest és Pest megye): 40%
 • Konvergencia régióban (Budapesten és Pest megyén kívül): 50%

Kollektív beruházás és fiatal gazda pályázó esetén + 10% támogatási intenzitás

Támogatást igényelhetnek

 • Mezőgazdasági termelők, akik (1-es célterület esetén)

  • Az előző lezárt üzleti év tekintetében rendelkeznek 6000 STÉ üzemmérettel
  • Az előző teljes lezárt üzleti évükben az árbevételük legalább 50%-át mezőgazdasági tevékenységből szerezték
 • Mezőgazdasági termelők, akik (2-es célterület esetén):

  • Az előző teljes lezárt üzleti évben az árbevételük 50%-át mezőgazdasági tevékenységből szerezték
  • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul
  • A támogatási kérelemmel érintett TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul
  • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások, amik (2-es célterület esetén):

  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek
  • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul
  • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
  • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.

Támogatható tevékenységek

Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása:

Csak meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények és komposztüzemek korszerűsítése támogatható az alábbiak szerint:

 • hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb
 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszereinek korszerűsítése.
 • temperált levegőjű létesítmények technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése;

Valamint hűtőtárolók és hűtőházak korszerűsítése szabályozott légterű tárolóként való hasznosításhoz (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber), vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek, egyéb).

Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása:

 • Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások,
 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
 • Világítási rendszerek korszerűsítése;
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, 
energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végigvittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Elszámolható költségek

 • A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek, illetve az ehhez kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek;
 • Egyéb elszámolható költségek:
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (max. 1%)
  • projektmenedzsment (max. 2,5%)
  • egyéb olyan költségek amik a megvalósítás során felmerülnek

Támogatás összege

 • Egyéni beruházás esetén max. 500 millió Ft
 • Kollektív beruházás esetén max. 1 milliárd Ft

Egyéb speciális elvárások:

Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

Díjmentes előminősítés igénylése!

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje:

2018.február 19.-2020.február 19.