Új mikrovállalkozások alapításának támogatása, nem mezőgazdasági tevékenységek indítására

(TÖRÖLT PÁLYÁZAT)

(VP6-6.2.1.-16)

A támogatás célja

A vidéki térségekben (10.000 fő alatti településen) élő, vállalkozó szellemű és piacképes ötletekkel rendelkezők támogatása, 12,5 milliós Ft-os szabadfelhasználású vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázat támogat minden olyan vállalkozói tevékenység elindítását, ami nem mezőgazdasági termelésre, vagy mezőgazdasági termék értékesítésére irányul. A pályázat célja különböző szükségleteket kiszolgáló árutermelő, illetve szolgáltató mikro-vállalkozások indításának támogatása. Fő területek pl. a különböző kisipari tevékenységek, vagy turisztikai szolgáltatás nyújtása.

A támogatás jellege, mértéke

Igényelhető támogatás: 40.000 euró (kb. 12,5 millió Ft)

Jelen pályázat, szinte egyedüli pályázatként előfinanszírozott, azaz olyan vissza nem térítendő támogatás, melynek 75%-át a pályázók előre megkapják (közel 10 millió Ft-ot), amit nyerést követően saját belátásuk szerint fordíthatnak, frissen alapított vállalkozásuk fejlesztésére. A maradék 25%-ot pedig a 3. évben hívhatják le a nyertes pályázók. A támogatás összege szabadon felhasználható!

Leginkább a „Fiatal gazda” pályázathoz hasonlítható, azzal a nagy különbséggel, hogy itt nem támogatott a mezőgazdasági termelés.

A támogatás igénybevételének feltételei

Jelen támogatása csak és kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:

 • kistelepülésen* él minimum a pályázat benyújtását megelőző év január 1-ét megelőzően, tehát 2016. január 1-ét megelőzően ilyen településen volt a lakcíme

 • 18. életévét betöltött természetes személy, aki rendelkezik Kincstári ügyfél-azonosítóval (ebben tudunk segíteni)

 • a pályázatból finanszírozni kívánt beruházás is ebben a térségben valósul meg
 • a benyújtott pályázathoz tartozó üzleti-, pénzügyi tervben meggyőzően bemutatja leendő vállalkozása életképességét, jövedelmezőségét, a fejlesztés mérföldköveit
 • magánszemélyként nyújtja be a pályázatot, de nyertes pályázat esetén vállalja hogy 6 hónapon belül egyéni-, vagy társasvállalkozást alapít

Kizáró tényezők

Nem nyújtható támogatás azoknak, akikre a lenti felsorolásból bármelyik igaz:

 • 2008 01.01-et követően van, vagy volt is vállalkozás a nevén

 • aki nem kistelepülésen* él legalább 1,5 éve lakcímkártyával alátámasztható módon (azaz 2016. január 1-én már ott kellett lenni a lakcímnek)

 • aki mezőgazdasági termelő tevékenységet akar folytatni (nekik a fiatal gazda pályázatot javasoljuk)

 • 18. életévüket nem betöltött személyek
 • akik már tagjai, vagy tulajdonosai már működő vállalkozásnak
 • mezőgazdasági termék, elsődleges feldolgozása és értékesítése

Kötelező vállalások:

Mint minden vissza nem térítendő támogatás esetében ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni a pályázóknak. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • a támogatói döntést követő 9 hónapon belül el kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását
 • 6 hónapon belül meg kell alapítani a egyéni-, vagy társas vállalkozást
 • a megvalósítási időszak 4. évében a kifizetett jövedelem (pl. saját fizetés) mértéke eléri az előző évi bérminimum mértékét (kb. 1,5 millió Ft)

A pályázat értékelése:

A pályázatok értékelése és bírálata standard eljárásban történik, azaz a beérkezett pályázatokat lepontozzák, és az elért összpontszám alapján sorrendet állítanak fel köztük. Várhatóan a beérkezett pályázatok közül a legjobb 40-50% részesül támogatásban.

A szerezhető pontszámok nagyobb része az üzleti és pénzügyi terv kidolgozottságán és minőségén múlik, a kisebb felét azonban a pályázó a személyes paramétereivel hozza, vagy nem hozza.

A pályázat népszerűsége miatt mindenkinek azt javasoljuk, hogy egy előminősítés keretében mérjék fel a reális esélyüket, mert ha a „hozott” pontok nem érnek el egy bizonyos szintet akkor nem érdemes időt és pénzt fordítani a pályázati folyamatba. Ebben nagyon szívesen segítünk minden érdeklődőnek, az alábbi linkre kattintva:

.

.

 A pályázati keretösszeg:

 • 13,85 milliárd Ft

A pályázati anyag benyújtásának határideje:

A pályázat első megnyitása 2016. novemberében volt, majd a beadását felfüggesztették és törölték a pályázatot! 

Fogalmak:

* kistelepülések: az Önt érintő konkrét településsel kapcsolatban érdeklődjön kollégánknál, de a 10.000 fő alatti települések, a tanyás térségek nagy része ide tartozik