Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

VP2-4.1.8-21

 

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés és a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők által megvalósítani kívánt beruházások kiemelt támogatása.

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők számára, akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben. (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ban alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni).
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel, amelyből 50% kertészeti tevékenységből származik.

Jelen Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

A támogatás formája, mértéke

Vissza nem térítendő tőketámogatás, 100 milliárd Ft keretösszeggel.

5 millió – 250 millió Ft

Támogatási intenzitás: 40-70 %

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogathatóak az alábbi, szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek:

 • helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak),
 • helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok beszerzése,
 • helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek (lásd: Fogalomtár) megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése,
 • helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),
 • a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali számítógép,
 • a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,
 • meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása),
 • a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén.

Önállóan nem-, csak a fentiek valamelyikével együtt támogatható tevékenységek:

 • hatósági eljárási díjak,
 • tanácsadói költségek,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai,
 • tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,
 • műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,
 • könyvvizsgálat díja,
 • projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.
 • a felsorolt immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • a mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásvásárlások költsége

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem-, csak a fentiek valamelyikével együtt támogatható tevékenységek:

 • precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • abiotikus környezeti tényezők “okos” monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében),
 • műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása.

A felhívás alapján támogatott projekt keretében beszerezhető:

 • legfeljebb 2 darab traktor,
 • legfeljebb 1 darab önjáró permetezőgép,
 • legfeljebb 1 darab szemestermény-betakarításra alkalmas kombájn,
 • 1 darab drón, 1 darab táblagép, 1 darab laptop – vagy a laptop helyett 1 darab asztali számítógép.

Nem támogatható tevékenységek:

A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különösen a következők:

 • öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 • tehergépkocsi, mezőgazdasági pótkocsi,
 • mobiltelefonok beszerzése,
 • természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések) beszerzése,
 • betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló eszközök beszerzése,
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei,
 • azon egyszerű talajművelő munkagépek, amelyek nem járulnak hozzá a talajkímélő műveléshez, illetve munkájuk alapján nem sorolhatók a precíziós művelő eszközök közé: ekék, boronák, hengerek, simítók, talajmarók,
 • építési tevékenység,
 • új geotermikus termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása
[trustindex data-widget-id=7f50313498590318a05d42cad3]

Kötelező vállalások

Mint minden támogatás esetében, ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • A kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számítva 5 évig fenntartási kötelezettséget vállal.
 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázati kiírás jelenleg még társadalmi egyeztetés alatt áll, a fentiek tájékoztató jellegűek melyekben bármikor történhetnek változtatások, honlapunkat folyamatosan frissítjük.

2021. július 26. – 2021. november 19.

A beadás szakaszonként lehetséges, a benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra.

 • Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.
 • Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. – 2021. szeptember 20.
 • Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.
 • Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.

Az alábbi mezők kitöltésével kérheti díjmentes felmérést, amely megmutatja mekkora eséllyel tud indulni a pályázaton.