A vidéki turizmust támogató pályázat által számos meglévő szálláshely megújulhat, de azok is élhetnek a támogatás lehetőségével, akik teljesen új szálláshely építését tervezik. – Rendkívül sok ötlet megvalósulhat a pályázat keretében, aminél a tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.

Korábbi cikkünkben leírtuk,hogy ki veheti igénybe ezt a támogatást és milyen mértékű támogatásban részesülhet. Ezúttal arról adunk tájékoztatást mi mindenre fordítható a pályázati pénz, ki az, aki eleve kizárásra kerülhet és azt is részletezzük milyen pontrendszer szerint lehet elnyerni a támogatást.

Széles körben felhasználható a támogatási összeg

A támogatás által akár telekvásárlásban is lehet gondolkodni vagy éppen a meglévő szálláshely energiaellátás korszerűsítése is megvalósítható. Újabb berendezési tárgyakra vagy számítástechnikai és vagyonvédelmi eszközökre is fordítható a pályázati pénz.

Plusz szolgáltatást nyújtó épületekkel kapcsolatos beruházások, különböző eszközökkel való felszerelés is megvalósítható a projekt keretében maximum 30 millió forint támogatási összeg erejéig.

Rengeteg ötlet megvalósítható a pályázat keretében, hiszen egy modern játszótér kialakításától kezdve az autó parkoló kiépítéséig sok mindenre van lehetőség. Bizonyára sokakban felmerül olyan elképzelés is amit ennek a pályázatnak a keretében tilos megvalósítani, ilyen a mezőgazdasági termelést szolgáló fejlesztések.

Például állatállományt nem lehet vásárolni a támogatási összegből, ahogy motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vásárlása sem támogatott. Vannak dolgok tehát amelyek nem finanszírozhatók a pályázat által, de így is rendkívül széles a lehetőségek tárháza.

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. A felhívás az alábbi öt pontban részletesen bemutatja az elszámolható költségek körét.

  • Projekt előkészítés költségei
  • Beruházások
  • Szolgáltatásvásárlások költsége
  • Projektmenedzsment költségek
  • Immateriális javak beszerzése

Melyek a pályázat kizáró tényezői?

Abban az esetben, ha a pályázó olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban természetesen kizárásra kerül.

Szintén kizáró tényező, ha a fejlesztéssel érintett település a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségeken kívül helyezkedik el.

Kizárást von maga után, ha a pályázó a felhívás tekintetében már rendelkezik Támogatói Okirattal.

Akkor is kizárás jár, ha a pályázó olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amely korábban az államháztartás alrendszereiből vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le, rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal.

Kell a jó üzleti terv

A pályázatra a tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Az üzleti terv esetében elérhető maximális pontszám 65 pont. Abban az esetben, ha a pályázó az üzleti terv értékelése során nem érte el a 30 pontot, kérelme elutasításra kerül.

Azok a pályázati kérelmek nem támogathatók, amelyek az említett szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot.  Ugyanakkor az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Abban, hogy pályázata minél nagyobb eséllyel nyerjen a Gordius Solutions Tender Kft. szakértő csapata segíti Önt!

Az alábbi gombra kattintva egyéb információt talál a pályázattal kapcsolatban és egy díjmentes előminősítés kitöltésével megtudhatja milyen eséllyel pályázhat!