A „nagy diverz” elnevezésű pályázat, amely a vidéki turizmust érinti egy vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az 50 milliárd forintos keretösszegű pályázatban a maximálisan igényelhető támogatás 100 millió forint. – Fontos, hogy a támogatásból csak vidéki térségekben lévő szálláshelyet lehet finanszírozni.

Korábbi cikkünkben a projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat összegeztük. Ezúttal azt a kérdést részleteztük, hogy egyáltalán ki veheti igénybe ezt a támogatást és milyen mértékű támogatásban részesülhet.

Kik élhetnek ezzel a lehetőséggel?

A támogatás igénylők körébe azok a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők köztük az őstermelők tartozhatnak, akik együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
  • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség.

Gyakorlatilag a vidéki kistérség alatt azok a települések értendők, amelyek esetében a népesség 10 ezer főnél kevesebb. Valamint a 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei vagy a 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült településrészei.

A támogatásra nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem a Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések. – A végleges felhívás megjelenésével egy időben az érintett települések részletes listája is elérhetővé válik a palyazat.gov.hu oldalon.

A támogatás mértéke attól is függ hol történik a fejlesztés

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településtől függően háromféleképpen alakulhat.

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%-os intenzitás mellett vehető igénybe a támogatás, ha „kedvezményezett” járásban lévő településről van szó akkor 60 %-os szinten.

Abban az esetben, ha „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő valósul meg a beruházás akkor 70 % a támogatás maximális mértéke.

A felhívás szerint a támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A kiírásban felhívják a figyelmet arra, hogy egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra. Természetesen a pályázó a támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet ebben a támogatásban.

A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A pályázat legfontosabb tényezőit összegezve elmondható, hogy csak mezőgazdasági mikrovállalkozás pályázhat és a szálláshelyet a támogatásból csak vidéki térségekben lehet a finanszírozni.

Mindezek mellett a projektet 24 hónap alatt meg kell tudni valósítani, valamint a fenntartási időszak 5 éve alatt tartani kell az alkalmazotti létszámot.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy megfelelhet a pályázat követelményeinek és Ön is benyújtaná támogatási kérelmét, akkor nyugodtan forduljon segítségért a Gordius Solutions Tender Kft. csapatához!

Az alábbi gombra kattintva egyéb információt talál a pályázattal kapcsolatban és egy díjmentes előminősítés kitöltésével megtudhatja milyen eséllyel pályázhat!