A kivitelezési munkálatokat megelőzően szükség van egy árajánlatra, melyhez csatoltunk egy mintát. Kérem, ezt töltse ki!

Az árajánlat elkészítése közben mindenképpen szükséges figyelembe venni az alábbi fajlagos határértékeket. Ezeket ne lépje túl!

Munkanem Érték Mértékegység
Nyílászáró csere 60.000 Ft Négyzetméter
Hőszigetelés 15.000 Ft Négyzetméter
Fűtéskorszerűsítés Nincs felsőhatár
Napelemes rendszer 450.000 Ft KW
Napkollektoros rendszer 270.000 Ft négyzetméter
Szilárd biomassza kazán 150.000 Ft KW
Hőszivattyú rendszerek:
földhő-víz hőszivattyús rendszer 325.000 Ft KW
Víz-víz hőszivattyús rendszer 225.000 Ft KW
Levegő-Víz hőszivattyús rendszer 185.000 Ft Kw

A kivitelezési munkálatok munkadíja az anyagköltség 60%-ánál nem lehet több!

A kivitelezési munkálatok kapcsán kiállított számlának a pályázó nevére kell szólnia, csak így tudjuk elszámolni a pályázat keretében.

Az anyag-, és munkadíjról is ugyanolyan ÁFA tartalommal szükséges kiállítani a számlát!  Más számla a Hitelprogramok keretében nem számolható el!

Egyéb, az elszámolhatósággal kapcsolatos előírások:

A pályázat keretében csak az általános forgalmi adóról szóló törvényi rendelkezésekben meghatározott feltételeket maradéktalanul kielégítő számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a beruházás végrehajtásához – ide értve minden olyan kivitelezési munkálat költségét is, amely elengedhetetlenül szükséges a Termékleírásokban szereplő tevékenységek elvégzéséhez (pl. a kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetén a kéményfelújítás, lapostető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége) –, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének. A pályázat keretében kizárólag új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembehelyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatott.

Tudnivalók a finanszírozásról: 

Szállítói előleg: A pályázat elbírálását követően a Pályázó önerejének igazolt felhasználása után előlegszámla benyújtásával kivitelezői előleg igénybevételére van lehetőség. Ebben az esetben a folyósítás a kivitelező számlájára történik. Összege mindösszesen sem haladhatja meg az engedélyezett össz. kölcsönösszeg 50 százalékát. (Tehát amíg nincs meg a nyertes pályázat, addig nem lehet előleg számlát sem kiállítani)

A számlák utófinanszírozásban történő elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-ának erejéig. Ebben az esetben a folyósítás a Pályázó számlájára történik. Ez akkor teljesül, ha a Pályázó előre kifizette az összeget a kivitelezőnek.

Szállítói finanszírozás: Ebben az esetben a folyósítás a kivitelező számlájára történik, a munka elvégzése után.

Támogatható tevékenységek természetes személy kölcsönfelvevő esetén:

 1. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése
 1. A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
 1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);
 2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
 3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
 4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
  1. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
  2. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
  3. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
  4. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
 5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5 típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
 6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):
  1. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
  2. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.
 1. B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek
 1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
 2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
 3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);
 4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).

Nem elszámolható költségek, melyek a hitelcél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energiamegtakarítást. Ezek a költségek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

 1. a) energiamegtakarítást nem eredményező felújítási munkálatok költségei;
 2. b) saját kivitelezésű (pályázó által kivitelezett) munkálatok költségei;
 3. c) szállítási díj, kiszállási díj; (ezt javasoljuk munkadíjként elszámolni)
 4. d) területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;
 5. e) raklap bérleti díj, raktározási költségek;
 6. f) természetes személy hiteligénylő esetén az ideiglenes mellékhelyiségekhez és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
 7. g) organizációs költségek (fakivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);
 8. h) átépítés, átalakítás bővítés költségei;
 9. i) pénzügyi szolgáltatások költségei;
 10. j) az állványozás anyagköltsége;
 11. k) rovarháló;
 12. l) beltéri nyílászárók (két fűtött helyiség közötti nyílászárók) beépítése, cseréje, felújítása;
 13. m) belső terek (két fűtött helyiség) közötti falak hőszigetelése;
 14. n) belső határoló szerkezetek festése, mázolása;
 15. o) új antenna elhelyezése;
 16. p) új kémény elhelyezése (kivéve új kéményes hőtermelő berendezések beépítésénél);
 17. q) reklámtábla elhelyezése;
 18. r) magastető esetén tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége;
 19. s) beépítetlen padlástér esetén a tető síkjában történő szigetelés;
 20. t) beépített tetőtér esetén a tartószerkezetet érintő munkák, belső, külső új burkoló anyagok költségei;
 21. u) szigeteletlen lábazat festése, felújítása;
 22. v) hőszigetelő festés;
 23. w) ivóvízvezeték(ek) cseréje;
 24. x) tüzelőanyag tárolására szolgáló tároló és/vagy egyéb különálló épület építése vagy felújítása;
 25. y) tüzelőanyag szállításához kapcsolódó költségek;
 26. z) tetőszerkezeti teherhordó elemek megerősítése;
 27. aa) szigeteletlen lábazat festése, felújítása;
 28. bb) működési és általános költségek (rezsi);
 29. cc) utazási- és szállásköltségek;
 30. dd) szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége;
 31. ee) jogszabály-frissítési díj;
 32. ff) fordítási költségek;
 33. gg) levonható ÁFA;
 34. hh) könyvvizsgálat költsége;
 35. ii) jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése;
 36. jj) mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése;
 37. kk) split- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása.

Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek.

Amennyiben figyelembe vette ezeket a kritériumokat, következhet az árajánlat megírása, melyekhez csatoljuk a mintákat:

Nyílászáró árajánlat minta

Fűtéskorszerűsítés árajánlat minta

Hőszigetelés árajánlat minta

Amint ezek elkészültek és a pályázó megküldte részünkre, el fogjuk készíteni a Kivitelezői nyilatkozatot és a Feltételes kivitelezői szerződést is, melyet megküldünk Önnek aláírásra.