A pályázat keretében akár 100 millió forintig 80%-os támogatottság mellett pályázhatnak a gazdák. Jelen pályázati felhívás céljai a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása és az ebből adódó termelési kockázatok csökkentése, kiküszöbölése. A támogatás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására, amelyek használatával képesek lesznek elhárítani, vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat.

A pályázat célja: fejlesztésekkel a fagyok ellen

A mezőgazdaság évről évre ki van téve a változó szélsőséges időjárási viszontagságoknak, különösen a klímaváltozás és a tavaszi fagykár okoz nagy károkat a növénytermesztésben tevékenykedő gazdák számára. Ezekhez a körülményekhez nagyon nehéz az alkalmazkodás, csak jelentős ráfordítással, beruházással, különböző eszközök beszerzésével lehetséges. Így hosszú távon sokkal könnyebb a tervezhetőség, a kármegelőző- és mérséklő folyamatokkal nő a termésbiztonság, valamint javulhat a jövedelmezőség.

tavaszi fagykar

5 milliárdos keretösszeggel 150-200 pályázatra számítanak

A kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek körébe beletartozik minden olyan beruházás, eszközbeszerzés, amely a tavaszi fagykár megelőzését hivatott szolgálni. Ez lehet telepített vagy mobil eszköz (légkeverő berendezések, hőtermelő berendezések (kályhák, fűtőberendezések).

A projekt keretében léteznek még az önállóan nem választható tevékenységek, azonban ezeket kötelezően meg kell valósítani. Ezek a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, de nem önállóan támogatható tevékenység a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzése: kamerarendszer, tároló konténer beszerzése, valamint a levegő hőmérséklet és páratartalom mérésére alkalmas meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.

Fontos, hogy ebben a kiírásban nem támogatható jégeső-elhárító rendszer, aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint fagyvédelmi gyertya beszerzése.

A projekt megkezdése mindenképpen a támogató kérelem benyújtását követően kezdődhet meg, ellenkező esetben elutasítást von maga után. A projekt megvalósítására a gazdáknak 24 hónap áll rendelkezésükre a Támogatói Okirat hatályba lépését követően, majd ezt követően 5 évig kell fenntartani.

Kik és milyen feltételekkel pályázhatnak?

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mezőgazdasági termelők, ŐCSG-k (őstermelők családi gazdasága) és CSMT-k (családi mezőgazdasági társaság) akik rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel és árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A pályázat 80%-os támogatottságú, vagyis a fennmaradó részt a pályázóknak 20% Önerővel kell rendelkezni, amely származhat saját forrásból vagy az államháztartás alrendszeriből származó egyéb támogatásból.

Mikor adható be a pályázat?

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. november 17. napjától 2022. január 11-ig négy szakaszban van lehetőség.

Elszámolható vagy nem elszámolható költségek?

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak. Ilyenek az új gépek és berendezések vásárlásásának költségei, az ezekhez tartozó kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, a projekt keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzésének költsége, valamint a meteorológiai adatgyűjtő kialakításának költsége.

Nem elszámolható költségek a működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök, a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség, a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek.