tokaj csapatkép

Őszi pályázati beharangozó – Hamarosan indul az Új gyakornoki program GINOP-5.2.4-19

A Széchenyi 2020 keretében hamarosan elindul az Új gyakornoki program, amely sok mindenben hasonlít elődjére, azonban számos változás is életbe fog lépni. Összeszedtük mik a legfontosabb tudnivalók.

A pályázat célja:

A GINOP-5.2.4-19 pályázat a GINOP-5.2.4-16 konstrukció tapasztalataira épülve, a támogatás felhasználásával összefüggő adminisztratív terhek csökkentését célozva biztosítja a jövőben a szakképzésből kilépő fiatalok munkatapasztalathoz jutását és a támogatás aktív és hatékony felhasználását.

Emellett szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A legfőbb különbségek a korábbi (GINOP-5.2.4-16) gyakornoki programhoz képest:

 • A támogatás minimum összege 2.300.000 Ft-ról 4.032.000 Ft-ra emelkedik, míg a maximális összeg 22.176.000 Ft-ra csökken
 • Az eddigi 9 hónap támogatott foglalkoztatási és 4,5 hónap továbbfoglalkoztatottsági idő 6 + 3 hónapra csökken
 • A gyakornok munkabérének továbbra is el kell érnie a mindenkori bérminimumot, azonban a maximális havi bérköltséget bruttó 360.000 forintban állapították meg (korábban ez 250.000 Ft volt)
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó elszámolható költsége havi 80.000 forintról havi 120.000 emelkedik
 • A támogatás keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható
 • Egyszerűsödik a költségek elszámolása, például az eszközbeszerzés költségei a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-os mértékéig, átalányként kerülnek elszámolásra, azokról tételes elszámolás nem szükséges
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, további korlátozások nélkül

A támogatható tevékenységek:

 • Megváltozott munkaképességű gyakornokok foglalkoztatása
 • A gyakornoki munkahely(ek) és a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

A célcsoportra vonatkozó követelmények:

 • 25 évesnél fiatalabb (megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb) személy,
 • Az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően regisztrált,
 • Iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett szakképesítést,
 • Nappali tagozaton nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • Felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik.

A támogatottak köre:

Azon vállalkozások jelentkezhetnek a pályázatra, akik:

 • Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • Éves átlagos statisztikai állománya a pályázatot megelőző üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Elszámolható költségek:

 • Gyakornok személyi jellegű ráfordításai:
  • bérköltség
  • megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a rehabilitációra fordított órák bérköltsége
  • a munkáltatót terhelő adók és járulékok
  • a megváltozott munkaképességű gyakornok munkahelyre való szállításához kapcsolódó költségek
 • Vállalati kapcsolattartó, vagy – megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén – segítő személyi jellegű ráfordításai:
  • bérköltség
  • számfejtett megbízási szerződés
  • a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezése a segítés ideje alatt
 • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek. A gyakornok személyi jellegű költségeinek maximum 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:
  • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
  • Eszközbeszerzés költségei
  • Immateriális javak beszerzésének költsége
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához

A foglalkoztatottság további részletei:

A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 3 hónap. A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie. A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

A tervezett keretösszeg 10 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450- 2400 db.

A támogatási kérelmeket 2019. október 15. és 2021. április 30. között lehet majd benyújtani.

Forrás és további részletek: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program