tokaj csapatkép

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő alatti települések korszerűsítése és modernizálása. A pályázatnak köszönhetően a magyarországi falvak folyamatosan fejlődnek, lehetőséget kapnak a felzárkózásra és mindez pedig magasabb életszínvonalat biztosít a helyi lakosoknak.

A program keretein belül a települések önkormányzatainak, egyházainak és civil szervezeteinek lehetőségük nyílik különböző célterületeken belül széleskörű fejlesztések megvalósítására. Egyszerre több területre is pályázhatnak és minden évben újra lehet jelentkezni, ennek köszönhetően pedig a program ténylegesen eléri célját.
Jelenleg több új felhívás is megjelent és mivel tudjuk milyen nehéz eligazodni a pályázatok világának útvesztőjében, ezért segítségül szeretnénk most ezeket összegyűjteni nektek!

  1. Óvodafejlesztés

A célterületen belül lehetőség nyílik új óvoda építésére, illetve működő óvoda felújítására és átalakítására is. Ezen kívül a jelenleg nem óvodai funkciót betöltő épületek óvodává történő átépítése, átalakítása és az ezzel kapcsolatos felújítási, korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzése, valamint a bezárt óvoda újranyitása érdekében szükséges átalakítások is támogathatók.

  1. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

A célterületen lehetőséget biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek felújítására, illetve építésére, ezen kívül az óvodai játszóudvar és kültéri eszközfejlesztés támogatására, mindezzel pedig hozzájárul a vidéki kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődéséhez.
Támogatott az (óvodai) játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése, illetve bizonyos eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése.

Az igényelhető támogatás maximum 5.000.000 forint.

A pályázat beadható 2020. május 20. és június 19. között.

  1. Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása

A célterületen belül lehetőség van az önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök és munkagépek beszerzésére, illetve a falu- és tanyagondnoki szolgálat létrehozására, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

  1. Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 

A célterületen belül lehetőség nyílik önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgépek, munkagépek (pl. traktor, kompakt rakodó) és ágaprító gépek beszerzésére. Ezen kívül kisebb gépek is támogathatók, például fűnyíró, sövényvágó, láncfűrész, traktorra homlokrakodó, hegesztőgép stb.

Erre maximum 15.000.000 Ft támogatás igényelhető.

A pályázat 2020. május 20. és június 19. között adható be.

  1. Sportpark létrehozása
  1. Polgármesteri hivatal felújítása

A célterületen belül lehetőség adatik kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önálló polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal funkciót betöltő épület külső és belső felújítására, átépítésére és korszerűsítésére. Ezen kívül a polgármesteri hivatalhoz tartozó parkoló kialakítása és felújítása és kizárólag az épület előtti járda építése vagy térkövezése, illetve az épület akadálymentesítése is támogatható.

  1. Szolgálati lakás létrehozása

A célterületen lehetőséget biztosít a közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás kialakítására, átalakítására, bővítésére, azon belül is külső és belső felújításra, korszerűsítésre és akadálymentesítésre. Támogatott az ingatlankiváltás és a funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás is.

  1. Temető fejlesztése

A célterületen belül lehetőség nyílik új ravatalozó építése, illetve már meglévő ravatalozó bővítésére, felújítására. Ezen kívül támogatható a temető bekerítése, akadálymentesítése, felújítása például vízvételi helyek és locsolókút telepítése, illemhely kialakítása, a temetőben található közlekedési utak építése és felújítása. Az önállóan megvalósítható tevékenységek közé tartozik még az urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium kialakítása, tárgyi eszköz beszerzése, a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása és a hulladéktároló bővítése, felújítása is.

Fontos kiemelni, hogy a pályázat során nincs szükség önerőre, nyertes pályázat esetén a támogatás előfinanszírozva áll majd rendelkezésre.

A közösségi élet fejlesztése hozzájárul a helyi kultúra és az összetartozás erősítéséhez. Mindezek pedig vonzóbbá tehetik a vidéki életet a lakosság számára, megszilárdítva ezzel a nemzeti és helyi identitástudatot.

–› Bővebb információ a pályázatról