Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása
Vállalkozás-újraindítás a Magyar Falu Programban

GINOP 1.2.9-20

GINOP 1.2.9-20

A felhívás (GINOP 1.2.9-20) célja az 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások versenyképességének javítása innovatív, hozzáadott értéket növelő fejlesztések támogatása által. A pályázattól azt várják, hogy csökkenti a területi különbségeket, segíti a térség felzárkózását és megerősíti a helyi gazdaságot.

Kik igényelhetik a támogatást?

Mikrovállalkozások, Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei igényelhetik

 • Kft, Kkt., Bt., Rt.
 • Nonprofit Kft., Kkt., Bt., Rt.
 • egyéni vállalkozás (kizárólag SZJA szerint adózó, KATA adózók nem)
 • egyéni cég
 • Szövetkezetek
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Mikor igényelhető a támogatás?

 • Maximum 5000 fő alatti településen székhely vagy telephellyel rendelkezik már legalább egy éve.
 • Maximum 10 fő alkalmazotti létszáma van. 
 • Rendelkezik legalább egy teljes (365 napot jelentő), lezárt üzleti évvel
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő

A támogatás formája, mértéke:

A keretösszeg 33 milliárd Ft. Ez egy 70%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatás, ahol maximum 10 millió forintra lehet pályázni

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése – az új eszközök ára min. 100 000 Ft

 • Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

 • Projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-a az ingatlan beruházásokkal együtt

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)

 • IT fejlesztések

 • Képzések

 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése

 • Bérköltség-támogatás igénybevétele

 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása – bérköltség felmerülése esetén

 • Kötelezően előírt nyilvánosság

 • Előkészítés költségei (pl.: előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei) – Kizárólag az 1. számú melléklet településeinek pályázatánál)

 • Projekektmenedzsment – Kizárólag az 1. számú melléklet településeinek pályázatánál

A támogatás összege 2 millió – 10 millió Ft

Nem támogatható tevékenységek:

 • Nem támogatható az 5000 fő feleletti településeken működő cégek

 • Saját teljesítés és kapcsolt vállalkozástól történő beszerzés

 • Meglévő termelőkapacitások áttelepítési költsége

 • Közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (8601 – 8609, 8701 – 8708, 8710 – 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek)

 • Szerszámkészlet

 • Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, meglévő gép átalakítása

 • Irodakonténer, lakókonténer, szaniterkonténer, mobilház

 • Irodabútor

 • Készletek beszerzése

 • Ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható)

 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • A saját tőke negatív vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • Az elszámolható összköltség eléri vagy meghaladja az előző, teljes üzleti év árbevétel kétszeresét
 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
 • A vállalkozás többségi önkormányzati tulajdonban áll
 • A fejlesztési igény szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul
 • A támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel, (Annex I.) mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek
 • szinten tartó, helyettesítő beruházáshoz igényel támogatást
 • A támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása
 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
 • A támogatási kérelemben és mellékleteiben közölt adatok, információk és dokumentumok nem teljes körűek, nem hitelesek vagy nem felelnek meg a valóságnak.
[trustindex data-widget-id=aba2d114932202851255a0ed89]

A pályázatok benyújtásának határideje

2021 november 9. 9 óra 00 perctől forráskimerülésig (valószínűleg még aznap lezárásra kerül)

A GINOP 1.2.9-20 pályázatra az egyszerűsített kiválasztási eljárásrend sajátosságai miatt a pályázatokat csak forráskimerülésig lehet benyújtani!

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végig vittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Az alábbi mezők kitöltésével kérhet díjmentes felmérést, amely megmutatja, mekkora eséllyel indulna a pályázaton.