VÁLLALKOZÓ START PROGRAM

Vállalkozni szeretne?

Van egy ötlete, melyet egy új vállalkozás keretében valósítana meg Budapesten vagy Pest megyében?
Az alábbi konstrukciót ebben az esetben Önnek találták ki!

Igényelhető támogatás: 4 573 800 Ft

Miről szól a „Vállalkozó Start” program?

Vissza nem térítendő támogatás, az igényelhető támogatás maximum összege 4 573 800 Ft, és maximum 100%-os a támogatási intenzitása az elszámolható költségeknek.

Pályázók köre

A Programba azok a jelentkezők vonhatók be, aki a programba 3. szakaszában (2020. március) megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 18. életévüket betöltötték, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, (vagy megváltozott munkaképességűek, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek)

 • rendelkeznek Budapesten vagy Pest megyében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

 • nem rendelkeznek más vállalkozásban többségi tulajdonnal

 • rendelkeznek vállalkozói szemlélettel, életképes vállalkozási ötlettel

 • a jelentkezést követően az alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, és a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak alkotják

Megvalósítás helyszíne: Budapest és Pest megye

Elszámolható költségek

 • saját bér és járulékok

 • honlap készítés

 • projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése)

 • új eszközök beszerzése

 • eszközbérlés

 • üzlethelyiség vagy iroda bérlése

 • információs technológia-fejlesztés (online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, ügyfélkezelő- és vállalatirányítási rendszerek, üzleti alkalmazások

 • marketing szolgáltatások és eszközös beszerzése, piaci megjelenés támogatása, vásárokon/kiállításokon való részvétel, marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés

 • a vállalkozás működéséhez szükséges anyagbeszerzés

 • új hardver, szoftver beszerzése; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja

 • Immateriális javak beszerzése

Nem elszámolható költségek köre

 • jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése;

 • infrastrukturális javak vásárlása;

 • föld-, telek-, ingatlan vásárlás;

 • levonható áfa;

 • hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában;

 • deviza-átváltási jutalék;

 • bírságok, kötbérek és perköltségek;

 • a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség;

 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei

 • árukészlet

A nyertes pályázók által indítható vállalkozási formák

A pozitív döntés a nyertes pályázók a támogatás lehívásához kötelesek vállalkozást indítani, amelynek forma szerint a következők lehetnek:

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:

 • Kft.
 • Bt.
 • Egyéni vállalkozás (SZJA-s vagy KATA-s is lehet)
 • Egyéni cég

Kötelező vállalások

 • a vállalkozását 1+1 évig fenntartja
 • a projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot

A pályázat keretösszege: 5,11 milliárd Ft, azaz 1.200 támogatott projekt

A pályázat folyamatának tervezett ütemezése

 • Regisztráció, és jelentkezési dokumentáció feltöltése: 2019. októbertől 2020. január végéig

 • A részvételi feltételeknek történő megfelelés vizsgálata, kompetenciamérés, személyes elbeszélgetések: 2019. decembertől 2020. februárig

 • Vállalkozói képzés és tanácsadási alkalmak: 2020. márciustól

 • Üzleti tervek összeállítása és bírálata: 2020. áprilistól

 • Vállalkozások megalapítása (az üzleti terv jóváhagyását követően a vállalkozás megalapítható)

 • Pályázat benyújtása a 4 573 800 Ft vissza nem térítendő támogatással kapcsolatba (az válik jogosulttá a pályázat benyújtására, akinek elfogadták az üzleti tervét): 2020. májustól

 • A megnyert támogatás lehívása és felhasználása: 2020. júniustól 12 hónapon keresztül

Nem támogatható vállalkozások

 • felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez

 • nem nyújtható támogatás mezőgazdasági termelő tevékenységhez

 • nem támogatható olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez

 • nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni

 • a benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet

.

.

Díjmentes előminősítést igénylése