A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
(GINOP Plusz-1.2.1-21, korábban VINOP-1.2.1-21)

FRISSÍTVE: 2021. 06.15.

A pályázat célja

A vállalkozásoknak folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelnie és az ezekhez való alkalmazkodás folyamatában kulcsfontosságú őket segíteni. A hazai KKV-k a magyar gazdaság fejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól. Az új uniós pályázati időszakkal 2021-től a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretében pályázati források válnak elérhetővé. A GINOP Plusz-1.2.1-21 (korábban VINOP-1.2.1-21) olyan KKV-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére, nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.

Rendelkezésre álló forrás: 200 milliárd Ft

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel.

 • Fejlesztéseiket Budapest területén kívül szeretnék megvalósítani.

 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt.

 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint: Korlátolt felelősségű társaság; Részvénytársaság; Közkereseti társaság; Betéti társaság; Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; Egyéni cég; Egyéni vállalkozó

A pályázatban a pályázó partner vagy kapcsolt vállalkozása is jogosult támogatási kérelem benyújtására, tehát nem csak egy vállalkozással lehet pályázni cégcsoportonként.

A projekt területi korlátozása

 • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

 • A projekt keretében beszerzett munkagépekkel nem lehet Budapesten állandó tevékenységet folytatni.

 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a megvalósítására – tehát biztosított a megfelelő infrastruktúra.

KategóriaLétszámMaximális elszámolható összköltség kategórián belül
(a kategórián belüli létszámtól függetlenül)
1.3-9 főig99 millió Ft
2.10-49 főig299 millió Ft
3.50-99 főig449 millió Ft
4.100-149 főig599 millió Ft
5.150-199 főig749 millió Ft
6.200-249 főig899 millió Ft

Támogatás mértéke

Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul.

Előlegként a támogatás összegének a 90%-a igényelhető, azaz maximum 566 370 000 Ft.

Támogatási mértéke: 10 millió Ft – 629,3 millió Ft
A támogatás intenzitása maximálisan 70%

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét

FONTOS: A projekt kereteiben a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek – legalább 2 tevékenység megvalósítása szükséges:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el)

 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

 • Képzési szolgáltatások igénybevétele

 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben:

 • A vállalkozó megvalósítani kívánt projektje a megfogalmazott célokkal nincs összhangban vagy nem felel meg a meghatározott feltételeknek.

 • A saját tőke a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív vagy a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

 • Az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

 • A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a vállalkozással szemben végrehajtási eljárás van folyamatban.

 • A vállalkozás fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.

 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – az utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

 • A támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz

 • Az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

 • Amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.

 • A vállalkozás támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.

 • Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése és a meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

 • Olyan vállalkozás, mely a pályázat keretében korábban támogatásban részesült vagy egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be – kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik.

 • A vállalkozás 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

[trustindex data-widget-id=aba2d114932202851255a0ed89]

A pályázatok benyújtásának határideje

A támogatási kérelmeket több szakaszban lehet benyújtani:

 1. szakasz: 2021. július 12 – július 19.  – Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft
 2. szakasz: 2021. október 11 – október 18. – Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
 3. szakasz: 2022. január 10 – január 17. – Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

A 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül), és azok a kis – és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek fejlesztéseiket a szabad vállalkozási zónának minősülő településen szeretnék megvalósítani.

„Első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ, ezért kértem segítséget a Gordius csapatától. A tanácsadóm nagy hangsúlyt fektetett az igények felmérésére, majd ezután minél egyszerűbben elmagyarázta a pályázat feltételeit. A közös munka során folyamatosan kapcsolatban álltunk és mindenben segítettek, a folyamatokat pedig példákkal tették érthetőve. Ráadásul a tanácsadó mellett egy háttércsapat is bármikor elérhető. Mindezeknek hála a munka menete teljesen gördülékeny volt, a lehető legjobb megoldásokat és lehetőségeket nyújtják!”

Az alábbi mezők kitöltésével kérhet díjmentes felmérést, amely megmutatja, mekkora eséllyel indulna a pályázaton.