Borászatok fejlesztése

A 2018-ban várhatóan megnyíló pályázat a mikro-, ill. kisvállalkozás méretű borászati üzemek fejlesztéseihez nyújt támogatást, amelyek irányulhatnak borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, ill. építéssel járó fejlesztési beruházásainak támogatására is.

Pályázók köre:

 1. mezőgazdasági termelők
 2. mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
 3. az a.) és b.) pont szerinti jogosultak csoportjai

Fontos, hogy csak olyanok pályázhatnak akiknek az előző évi (2017-es) ár bevételük 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, és legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Célterületek:

 • a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzés

 • energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, ill. megújuló energiaforrás alkalmazása a borászat területén
 • építéssel járó fejlesztési beruházások
 • széles körben alkalmazható, borászati innovációs fejlesztések

Jogosultsági feltételek:

 • a támogatott tevekénységhez Annex I. termékek használhatok fel, non-Annex termékek csak elhanyagolható́ és feltétlenül szükséges mértekben.
 • a projekt kizárólag Annex I. termeknek minősülő borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozhat.
 • mezőgazdasági termelő esetében az előző évi árbevétel legalább 50%-ban mezőgazdasági tevékenységből származik
 • nem mezőgazdasági termelő kizárólag mikro- és kisvállalkozás lehet.

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végigvittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Támogatás fajtája:

 • vissza nem térítendő támogatás,
 • kamattámogatás,
 • illetve ezek kombinációja,

egyéb forrásból kapcsolódhat hozzá:

 • kedvezményes hitel,
 • kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

Előleg legfeljebb 50%-ig igénybe vehető.

Támogatási intenzitás:

 • Budapest, vagy Pest megyében megvalósuló beruházás esetén legfeljebb 50%
 • Pest megyén kívüli beruházási helyszín esetén legfeljebb: 60%

Igényelhető támogatás:

 • egyéni pályázat esetében legfeljebb 500 millió Ft
 • kollektív beruházás esetén legfeljebb 1,5 milliárd Ft

Elszámolható költség típusok:

 1. közvetlenül az üzem működését szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;
 2. új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, IKT fejlesztéseket
 3. és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költsége (pl. tervezési-, tanácsadói díjak, hatósági eljárások díja, stb)
 4. immateriális beruházások (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése)
 5. a tevékenységgel közvetlenül kapcsolódó ingatlan vásárlása (legfeljebb 2%-a lehet a teljes költségeknek!)
 6. üzemen belüli infrastruktúra fejlesztés

Nem elszámolható költségek:

A projekt keretében nem számolható el,

 • működési költségek, bérköltségek
 • forgóeszközök vásárlása
 • termelői jogok

Nyertes pályázat esetén kötelező a foglalkoztatotti létszám fenntartása!

Pályázat elbírálásának módja:

A nyertes pályázatok kiválasztása standard eljárás (pontozásos rangsor állítás) szerint történik, a mérlegelési szempontok alapján.

Pályázat beadásának időpontja:

Várhatóan 2018 ősz/tél